TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá mestská príspevková organizácia

DNI JESENNÉHO ZBERU 2018

 Dni jesenného zberu

 

 

Technické služby v rámci jesenného zberu  organizujú:

  1. zber veľkorozmerného odpadu  5.10.-12.10.2018
  2. zber biologického odpadu    5.10.-15.10.2018
  3. zber nebezpečného odpadu  6.10.2018

 

 


Súvisiace odkazy

 

 

                                  ZBER BIOODPADU

 

Žiadame občanov, aby boli dôslednejší pri triedení  bioodpadu a

nevhadzovali do nádoby na  bioodpad: plasty a iný odpad,

ktorý iba znehodnotí celý obsah nádoby. 

 

Za pochopenie ďakujeme. 

 

   Staráme sa o naše mesto ...

  • údržba verejnej zelene, stromov a kríkov, kosenie
  • údržba detských ihrísk a asfaltových plôch
  • vývoz tuhého komunálneho odpadu
  • realizácia separovaného zberu a zberu nebezpečného odpadu
  • údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk
  • práce vysokozdvižnou plošinou
  • údržba verejného osvetlenia

 

 

 Park oddychu na Ul.Štefánikovej

 

  

Detské ihrisko na Ul.Dibrovovej

 

Kvetinová výzdoba na kruhovom objazde

 

Sadbové úpravy na námestí

 

Zimná údržba na Lazoch

Súvisiace video

Zimná údržba 2012-2013 na Lazoch
Zimná údržba 2012-2013 na Lazoch


BIO odpad

 

Kolektív Technických služieb Stará Turá

"Staráme sa o naše mesto"

MONITOROVANIE VOZIDIEL

stlačte logo webdispecink


 

     

Zberný dvor

 

Kalendár zvozu separovaného odpadu

na rok 2018