TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá mestská príspevková organizácia

Otváracie hodiny Zberný dvor počas vianočných sviatkov

 

 Zberný dvor  bude


počas sviatkov 

od 22.12.2018 do 1.1.2019 

zatvorený !!!!


V čase

od 2.1.2019 - 4.1.2019 bude

otvorený 

od 7.00 - 12.00 hod.


5.1.2019 bude otvorený 

od 8.00 - 12.00 hod.

 

 

                                  ZBER BIOODPADU

 

Žiadame občanov, aby boli dôslednejší pri triedení  bioodpadu a

nevhadzovali do nádoby na  bioodpad: plasty a iný odpad,

ktorý iba znehodnotí celý obsah nádoby. 

 

Za pochopenie ďakujeme. 

 

   Staráme sa o naše mesto ...

  • údržba verejnej zelene, stromov a kríkov, kosenie
  • údržba detských ihrísk a asfaltových plôch
  • vývoz tuhého komunálneho odpadu
  • realizácia separovaného zberu a zberu nebezpečného odpadu
  • údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk
  • práce vysokozdvižnou plošinou
  • údržba verejného osvetlenia

 

 

 Park oddychu na Ul.Štefánikovej

 

  

Detské ihrisko na Ul.Dibrovovej

 

Kvetinová výzdoba na kruhovom objazde

 

Sadbové úpravy na námestí

 

Zimná údržba na Lazoch

Súvisiace video

Zimná údržba 2012-2013 na Lazoch
Zimná údržba 2012-2013 na Lazoch


BIO odpad

 

Kolektív Technických služieb Stará Turá

"Staráme sa o naše mesto"

MONITOROVANIE VOZIDIEL

stlačte logo webdispecink


 

     

Zberný dvor

 

Kalendár zvozu separovaného odpadu

na rok 2019