TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá mestská príspevková organizácia

   Staráme sa o naše mesto ...

  • údržba verejnej zelene, stromov a kríkov, kosenie
  • údržba detských ihrísk a asfaltových plôch
  • vývoz tuhého komunálneho odpadu
  • realizácia separovaného zberu a zberu nebezpečného odpadu
  • údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk
  • práce vysokozdvižnou plošinou
  • údržba verejného osvetlenia

 

 

 Park oddychu na Ul.Štefánikovej

 

  

Detské ihrisko na Ul.Dibrovovej

 

Kvetinová výzdoba na kruhovom objazde

 

Sadbové úpravy na námestí

 

Zimná údržba na Lazoch

Súvisiace video

Zimná údržba 2012-2013 na Lazoch
Zimná údržba 2012-2013 na Lazoch

 

Kolektív Technických služieb Stará Turá

"Staráme sa o naše mesto"

Súvisiace video


Zber a spracovanie bioodpadu

MONITOROVANIE VOZIDIEL

stlačte logo webdispecink


 

     
Zberný dvor

 

 Kalendár zvozu separovaného odpadu

na rok 2014

kalendár 1.str.2014
kalendár 1.str.2014