TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá mestská príspevková organizácia

                       Otváracie hodiny

 

Zberný dvor počas sviatkov

K stiahnutiu

   Staráme sa o naše mesto ...

  • údržba verejnej zelene, stromov a kríkov, kosenie
  • údržba detských ihrísk a asfaltových plôch
  • vývoz tuhého komunálneho odpadu
  • realizácia separovaného zberu a zberu nebezpečného odpadu
  • údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk
  • práce vysokozdvižnou plošinou
  • údržba verejného osvetlenia

 

 

 Park oddychu na Ul.Štefánikovej

 

  

Detské ihrisko na Ul.Dibrovovej

 

Kvetinová výzdoba na kruhovom objazde

 

Sadbové úpravy na námestí

 

Zimná údržba na Lazoch

Súvisiace video

Zimná údržba 2012-2013 na Lazoch
Zimná údržba 2012-2013 na Lazoch


BIO odpad

 

Kolektív Technických služieb Stará Turá

"Staráme sa o naše mesto"

MONITOROVANIE VOZIDIEL

stlačte logo webdispecink


 

     
Zberný dvor

 

Kalendár zvozu separovaného odpadu

na rok 2017

 

 

 

K stiahnutiu