Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

2.8.2011

Hrobové miesta - podpis zmlúv, platby

Dom smútku - Husitská cesta
032 / 776 38 24
Streda, štvrtok
8.00 -16.00 hod.
MIMORIADNE DNI
28.10.2011 10.00 - 14.00 hod.
29.10.2011 10.00 - 14.00 hod.


19.5.2011

Zberný dvor

Počas roka sa mnohí občania Starej Turej púšťajú do rôzneho prerábania, upratovania a zvelaďovania svojich domov a okolia.


8.5.2011

Drobný stavebný odpad (DSO)

Žiadame občanov, aby z dôvodu udržiavania poriadku pri kontajnerových,


8.5.2011

Čo s odpadom na cintorínoch

Cintorín je miestom piety a odpočinku pre našich zosnulých, ale často býva i miestom oddychu a neraz i zastavenia


8.5.2011

Tribúna nie je skákací hrad

Od začiatku fungovania námestia sme už viackrát museli opravovať, čo ľudia pokazili.

 Kalendár zvozu separovaného odpadu 2021

K stiahnutiu

Fotogaléria

   Staráme sa o naše mesto ...

  • údržba verejnej zelene, stromov a kríkov, kosenie
  • údržba detských ihrísk a asfaltových plôch
  • vývoz tuhého komunálneho odpadu
  • realizácia separovaného zberu a zberu nebezpečného odpadu
  • údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk
  • práce vysokozdvižnou plošinou
  • údržba verejného osvetlenia

 

 

Kolektív Technických služieb Stará Turá

"Staráme sa o naše mesto"

 

 Park oddychu na Ul.Štefánikovej

 

 

Kvetinová výzdoba na kruhovom objazde

  

Detské ihrisko na Ul.Dibrovovej

 

Sadbové úpravy na námestí