Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Buďme k sebe ohľaduplní!

Chemikálie, hoci v plastovom obale, do plastového odpadu určite nepatria!

Nie je to prvýkrát, čo sa v plastovom odpade, ktorý sa ručne dotrieďuje na zbernom dvore objavili odpady, ktoré tam nepatria. No chemikálie v plastovom odpade sú veľmi nebezpečné a vážne ohrozujú zdravie pracovníkov! Možností, ako sa zbaviť nebezpečného odpadu bezpečne je v našom meste niekoľko. Nebezpečný odpad ako chemikálie patria na zberný dvor, no je potrebné ich tam doniesť a spolu s pracovníkom na zbernom dvore takýto odpad riadne vyseparovať medzi ďalšie nebezpečné odpady. Taktiež sa každoročne organizuje jarný a jesenný zber nebezpečného odpadu!

Radi by sme vás preto požiadali o dôsledné a zodpovedné triedenie odpadu. Správnym triedením predchádzame zbytočnému uloženiu triedeného odpadu na skládke z dôvodu znečistenia, uľahčujeme samotný dotrieďovací proces a v neposlednom rade neohrozujeme pracovníkov.

Technické služby Stará Turá