Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Čo s odpadom na cintorínoch

Cintorín je miestom piety a odpočinku pre našich zosnulých, ale často býva i miestom oddychu a neraz i zastavenia sa v dnešnom uponáhľanom čase pre nás všetkých, čo sem chodievame.
Samotná poloha oboch cintorínov v našom mestečku je veľmi špecifická. Obidva sa totiž nachádzajú na kopci. Toto sťažuje najmä starším ľuďom vybrať sa sem častejšie nielen v zime, ale i počas roka.
Z dôvodu špecifickej polohy cintorínov je veľmi náročná aj ich údržba. Mám tým na mysli najmä zimnú údržbu spodnej časti cintorína, ktorá je častokrát pri poľadoviciach takmer nemožná z dôvodu veľmi úzkych a prudkých cestičiek. Závažný je i problém s odpadom.
Všetci, čo na cintoríny chodíme a nosíme sem kytice, vence, svietniky a mnohé iné veci, ktorými chceme skrášliť hroby o ktoré sa staráme, musíme pamätať, že po čase sa z nich stáva odpad.
Je to takmer neuveriteľné, ale z oboch mestských cintorínov sa za rok odvezie takmer 50 t takéhoto odpadu. Prevažne je to odpad z veľkoplošných kontajnerov, ale čo je horšie, tvorí sa množstvo „čiernych skládok" nielen popri cestičkách, ale najmä medzi hrobmi. Pre tých čo sa starajú o poriadok na cintoríne, sú to často ťažko dostupné miesta.
Určite to nie je príjemné nikomu, kto má takúto „skládku odpadu" pri hrobe a niekedy i priamo na ňom. Skúsme si toto uvedomiť a nebuďme pohodlní prejsť pár krokov navyše. Odpad naozaj patrí do kontajnerov a nie na susedný hrob.
Aj keď je obtiažne vyvážanie odpadu zo spodnej časti cintorína, dali sme sem také „klietky" na viac druhov odpadov keďže si to občania žiadali.
Dá sa povedať, že veľkou výhodou odpadu, ktorý na cintorínoch vzniká je, že takmer 70 % z neho (čiže v našom meste ide o 35 t odpadu) je možné skompostovať.
Táto výhoda by bola výhodou, keby občania dodržovali pokyny o separácii, ktoré sú popísané na tabuľkách . Avšak v kontajneroch na bioodpad sa nájde skutočne veľa druhov odpadov, ktoré na kompostovisku nemajú čo robiť a potom sa vlastne znehodnotí celý obsah kontajneru a jediné východisko je zaviesť kontajner aj s jeho obsahom na skládku.
Pre tých, ktorým separácia nie je ľahostajná aj na cintoríne, tu je postup ako a čo separovať:
Biologický odpad - zelené časti z vencov a kytíc, živé kvety, lístie, menšie konáre ... vhadzujte do veľkoplošného kontajnera príp. do 660 l hnedého kontajnera. Tento odpad bude vyvezený na skompostovanie.
Sklený odpad - fľaše, poháre, sklenné svietniky bez umelých a kovových vrchnákov... vhadzujte do kontajnerov na sklo (zelené železné domčeky). Tento odpad bude odvezený na recykláciu.
Ostatný odpad - umelé kvety, stužky, polystyrén, igelity, drôty z vencov a kytíc, vrchnáky zo svietnikov, kahance... vhadzujte do 1 100 l kontajnerov. Tento odpad sa bude odvážať na skládku.
Kamene, betóny a iné stavebné odpady umiestňujte vedľa kontajnerov, nikdy nie do nich.
Možno sa vám bude na prvý pohľad zdať tento postup zložitý, avšak verím, že si naň postupne zvykneme, ako na separáciu v domácnostiach.
Len jeho dodržiavaním sa nám podarí odpad odvezený na skládku znížiť na minimum a čo je veľmi dôležité je to cesta na udržanie poriadku na cintoríne - mieste odpočinku našich zosnulých.

POZOR !!! IDENTIFIKÁCIA HROBOVÝCH MIEST

Táto výzva patrí pre všetkých, ktorí nemajú zaplatené poplatky za hrobové miesto, príp. nemajú podpísanú zmluvu o nájme.

Dostavte sa v čo najkratšom čase na Dom smútku

Tel.č. 776 38 24

Úradné hodiny:
Streda od 8.00 - 16.00 hod.
Štvrtok od 8.00 - 16.00 hod.