Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Drobný stavebný odpad (DSO)

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD - prerábky jadier, loggií, okien... VEĽKOROZMERNÝ ODPAD - nábytky, koberce.....
NEBEZPEČNÝ ODPAD - televízory, chladničky, autobatérie, pračky...

Žiadame občanov, aby z dôvodu udržiavania poriadku pri kontajnerových,
státiach postupovali s vyššie uvedeným odpadom nasledovne:

Priviezli svoj odpad do Zberného dvora (areál býv.tehelne)

  • Pondelok 7.00 - 13.30 hod
  • Utorok 7.00 - 13.30 hod
  • Streda 7.00 - 17.00 hod.
  • Štvrtok 7.00 - 13.30 hod
  • Piatok 7.00 - 13.30 hod
  • Sobota 8.00 - 12.00 hod.

Objednali si odvoz na tel.č. 776 32 15 - TECH.SLUŽBY Stará Turá
Bez nahlásenia odpad nebude odvezený. Odpad sa vyváža vždy len v pondelok. Pokiaľ svoj odpad vyložíte v iný deň, bude „skrášľovať" kontajnerové státie až do najbližšieho odvozu.

Stavebnú suť, kachličky, príp.iný odpad linoleum, nábytky, rádiá..... v žiadnom prípade nevhadzujte do kontajnerov, ale umiestnite ho vedľa kontajnerov vo vhodných vreciach, krabiciach... Z vašich telefonátov je zrejmé, že nikomu sa nepáči neporiadok, ktorý vzniká pri kontajneroch, ale je to všetko nielen v našich, ale aj vo Vašich rukách.

Ďakujeme za pochopenie.