Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Jarná kampaň za krajšie mesto

 

·       ZBER OBJEMNÉHO ODPADU 2.4.-5.4.2020

V dňoch od štvrtka   2.apríla do nedele 5. apríla 2020  budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľkoobjemové kontajnery

Čo patrí do veľkoobjemového kontajnera:

Starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontované, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, dvere, koberce, linoleum, drevené laty, police, kuchynské linky a iné.

Je zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný odpad biologický odpad (konáre, lístie, vyhrabanú trávu a iný BRO).

          Dňa 6. apríla (pondelok) sa budú dni jarnej čistoty končiť. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu sa PRÍSNE ZAKAZUJE ďalšie ukladanie odpadu na miesta, kde boli umiestnené veľkoobjemové kontajnery. Takéto ukladanie odpadu bude považované za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako porušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch.

 

·      ZBER BIOLOGICKÉHO ODPADU 30.3.-14.4.2020

Biologický odpad nedávajte do veľkorozmerného kontajnera !!!

 

Umiestnite ho pred Váš dom tak, aby bol prístupný zberovému vozidlu.

Dbajte na to, aby biologický odpad bol vytriedený a prístupný. Konáre ukladajte samostatne a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný biologický odpad sa nebude odvážať. Po uplynutí termínu sa zakazuje sústreďovať konáre na chodníkoch pred domom.

 

Ak nestihnete v tomto termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického odpadu môžete tento odpad vynášať celoročne do Zberného dvora.

Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora :

Holubyho 21 (bývalá tehelňa)

PO – PIA         :           07:00 – 13:30

STREDA         :           07:00 – 17:00

SOBOTA         :           08:00 – 12:00

 

 

Informácie na tel. č. : 776 32 15                              TECHNICKÉ SLUŽBY                                                                                           Stará Turá