Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Jarná kampaň za krajšie mesto

 

VYČISTIME SI BYTY A SVOJE OKOLIE

JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO    

 

            Tak ako po minulé  roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta v dňoch 1. apríla  až 14. apríla 2019. Pracovníci Technických služieb budú hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúce k činžiaku.

Nenáročnou prácou prispejete ku krajšiemu vzhľadu okolia prislúchajúceho k Vášmu činžiaku, rodinnému domu, obchodu..... V prípade, že si zorganizujete brigádu v rámci vášho domu, venujte pozornosť čistote trávnika, športoviska, chodníka pri Vašom dome.

Mimoriadny odvoz smetí a odpadu po čistení  Vám poskytnú TECHNICKÉ SLUŽBY, tel. č. 032/ 776 32 15,

Vopred ďakujeme za pochopenie a prejavený vzťah k svojmu mestu. V prípade, že budete odpad z hrabania dávať na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že zostanú nepovšimnuté.

 

V rámci jarného upratovania organizujeme:

  1. zber veľkorozmerného odpadu
  2. zber biologického odpadu
  3. zber nebezpečného odpadu

 

1. ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU

pre rodinné domy a priľahlé časti

 

            V dňoch od piatku  5.apríla do nedele 14. apríla 2019  budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľkoobjemové kontajnery.

Čo patrí do veľkoobjemového kontajnera:

Starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontované, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, dvere, koberce, linoleum, drevené laty, police, kuchynské linky a iné.

Je zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje) , biologický odpad (konáre, lístie, vyhrabanú trávu a iný BRO).

            Dňa 15. apríla (pondelok) sa budú dni jarnej čistoty končiť a kontajnery sa budú zo stanovíšť sťahovať. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu veľkoobjemového odpadu je zakázané ďalšie ukladanie odpadu na miesta, kde boli umiestnené veľkoobjemové kontajnery. Takéto ukladanie odpadu bude považované za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako porušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch.

Ak nestihnete v tomto termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického alebo nebezpečného odpadu, môžete tento odpad vynášať celoročne do Zberného dvora.

Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora :

Holubyho 21 (bývalá tehelňa)

PO – PIA         :           07:00 – 13:30

STREDA         :           07:00 – 17:00

SOBOTA         :           08:00 – 12:00

 

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní jarnej čistoty od 5. apríla – 14. apríla 2019:

 

-        Trávniky - pri bývalom obchode

-        Súš           - pri autobusovom otoči

-        Topolecká -pri bývalom Kultúrnom dome                                                                                                                         

-        Papraď – pri odbočke na Podlipovec                                                                                                                

-        Durcova dolina – pri zástavke                                                                                                                    

-        Drgoňova dolina – oproti požiarnemu cvičisku                                                                                                                     

-        Černochov vrch – na autobusovom otoči

 

Stará Turá – Kujanovec

Stará Turá – Drahy

Stará Turá – Sídlisko nad Chiranou

Stará Turá – Dom Kultúry

 

V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasnosti prosím kontaktujte 0905 254 350, 032/ 776 32 15

 

2. JARNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY

 

            Od 1.apríla do 14. apríla 2019 môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte na to, aby biologický odpad bol vytriedený a prístupný. Konáre ukladajte samostatne a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný biologický odpad sa nebude odvážať.

 

3. ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE

                                                       6. apríla 2019

 

            Technické služby organizujú tento jarný zber, kde budú mať všetci občania  možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, práčok, mrazničiek, počítačov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek,  a pod. Takýto odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.

 

Podmienky tohto zberu:

 

-        Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzavrieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

-        Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné nikde uskladňovať. Kontajner umiestnený za Domom Kultúry neslúži na nebezpečný odpad.

-        Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, ktorý vylúči nevhodné odpady.

-        Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín:

Televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, fény, monitory, tlačiarne, vysávače, rádia, telefóny, rýchlovarné kanvice, žehličky,  šporáky, batérie, akumulátory, staré farby, riedidlá a iné....

 

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín:

06.apríla 2019

 

Stará Turá                      9.00 – 13.00              parkovisko za Domom kultúry Javorina

Trávniky                        9.00 –   9.20                           pri bývalom obchode

Súš                              09.30 – 09.50              pri autobusovom otoči

Topolecká                    10.05 – 10.25               pri bývalom KD

Koštialova dol.             10.35 – 10.55              pri dome p.Černáka

Papraď                         11.05 – 11.25               pri obchode, pri požiarnej zbrojnici

Durcova dolina             11.35 – 11.55               pri zastávke

Drgoňova dolina           12.05 – 12.25               oproti požiarnemu cvičisku

Černochov vrch                        12.30 – 12.45               pri autobusovom otoči

 

Využite teda tento  zber v čo možno najhojnejšom počte!

Upozornite i svojich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti!

Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej miere tak prispejete k zlepšovaniu  životného prostredia.

 

Nakoniec už len vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistejšie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich domoch.

Nasledujúci zber bude znovu na jeseň a termín včas oznámime.

                                                                      

 

 

                                                                                            

                                                                                                  TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá