Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Kompostovateľné vrecká pre domácnosti v bytových domoch

Počuli ste už o kompostovateľných vreckách na bioodpad?

Ide o biologicky rozložiteľné, priedušné a kompostovateľné vrecká na zber potravinového odpadu z domácností, ktoré sa celé spolu s obsahom vhadzujú do hnedých nádob na bioodpad.

 

Počas mesiaca september 2023 budú v Informačnej kancelárii (v DK Javorina počas otváracích hodín) pre obyvateľov bytových domov takéto vrecká zdarma k dispozícii.

 

 


Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad tvorí stále najväčšiu zložku zmesového komunálneho odpadu (približne 40 %). Väčšina bioodpadu teda stále končí na skládke odpadov. Našou snahou je docieliť, aby sa čo najviac biologicky rozložiteľného odpadu vytriedilo. Aj preto sme sa rozhodli urobiť zber biologicky rozložiteľného odpadu čo najefektívnejší a zároveň najpohodlnejší. Postupne sa na kontajnerových stojiskách vymieňajú klasické nádoby na kuchynský bioodpad za nádoby s pedálom, ktoré sú oveľa pohodlnejšie pri manipulácii. Ďalším krokom je dať do pozornosti kompostovateľné vrecká, ktoré sú vyrobené z biomasy rastlinného pôvodu a zo surovín z obnoviteľných zdrojov, ktoré neobsahujú GM. Vďaka používaniu kompostovateľných vriec je triedenie kuchynského odpadu pohodlné a do nádob na bioodpad sa tak nedostávajú nežiaduce obaly ako plastové vrecká a podobne, ktoré komplikujú celý proces kompostovania.

Biologicky rozložiteľný odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa zhodnocuje priamo v kompostárni v našom meste. Zložitým procesom vzniká kompost, ktorý sa ďalej využíva napríklad vo verejnej zeleni. Vďaka kompostovaniu vraciame prírode to, čo si berieme a zároveň znižujeme množstvo odpadu na skládkach.

Kompostovateľné vrecká je možné zakúpiť vo Farby Laky Drogérii (SNP 272/61) a v potravinách FRESH POTRAVINY - Ing. Janka Potfajová (SNP 291).

 

Čo sú kompostovateľné vrecká a na čo slúžia?

Kompostovateľné vrecká sú vyrobené z biomasy rastlinného pôvodu a zo surovín z obnoviteľných zdrojov, ktoré neobsahujú GM. Kompostovateľné vrecká sú priedušné a tak ostáva odpad suchý, bez

zápachu, baktérií a plesní. Sú úplne biologicky odbúrateľné a kompostovateľné v súlade s normou.

 

Prečo používať kompostovateľné vrecká?

Bioodpad stále tvorí najväčšiu zložku zmesového komunálneho odpadu (približne 40 %). Väčšina bioodpadu teda stále končí na skládke odpadov. Správne vytriedený bioodpad v Starej Turej putuje

do kompostárne, kde sa zložitým procesom mení v kompost. Vďaka používaniu kompostovateľných vriec je triedenie bioodpadu pohodlné a do nádob na bioodpad sa tak nedostávajú nežiaduce obaly

ako napríklad plastové vrecká, ktoré komplikujú celý proces kompostovania.

 

Ako správne používať kompostovateľné vrecká?

Kompostovateľné vrecká je ideálne používať spolu s "dierovaným" košom na kuchynský odpad, ktorý je vetraný a zaisťuje tak dostatočný prísun vzduchu k uloženým kuchynským zvyškom, čím odvádza vlhkosť a zabezpečuje priebežné vysychanie. Zabúdať však netreba ani na to, že zatiaľ nepoužité kompostovateľné vrecká nesmú byť skladované vo vlhkom a teplom prostredí a na priamom slnku.

  

Čo patrí do kuchynského bioodpadu?

 • všetky tuhé a pevné časti z prípravy jedál rastlinného a živočíšneho pôvodu 
 • všetky nespotrebované zvyšky jedál a potravín vrátane tých pokazených alebo po záruke (bez obalu!) 
 • vrecká z čajov a usadeniny z kávy 
 • potraviny po záruke vrátane mäsa a malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb) 
 • chlieb, pečivo, ryža, cestoviny, strukoviny a pod. 
 • zaváraniny bez sklených alebo iných obalov a tekutej časti
 • ovocie a zelenina  
 • vajcia a škrupiny z vajec 
 • použité papierové vreckovky 
 • kompostovateľné vrecká (certifikované!)

  

Čo nepatrí do kuchynského bioodpadu?

 • jedlé oleje a tuky (patria do nádob na jedlé oleje)
 • tekuté zvyšky potravín (polievky, omáčky a pod.)
 • zvierací trus
 • obaly z potravín
 • obaly po konzumácii jedla
 • kávové kapsule, cigaretové ohorky
 • veľké kosti (špikové kosti, rebrá a pod.)
 • nepotravinové výrobky ako plienky
 • obsah vysávača a pod.
 • necertifikované kompostovateľné vrecká