Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Jesenná kampaň - výsledky

Jesenná kampaň za krajšie mesto - výsledky

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Počas prvých dvoch októbrových týždňov prebiehal zber biologicky rozložiteľného odpadu. V týchto dňoch mali občania nášho mesta možnosť bezplatne využiť odvoz biologicky rozložiteľného odpadu. Po nahlásení takéhoto odpadu pracovníci technických služieb takýto odpad odvážali. Počas trvania zberu sa celkovo sa vyzbieralo  20,60 ton biologicky rozložiteľného odpadu.

Zber nebezpečného a veľkoobjemného odpadu

Dňa 15. októbra 2022 mali občania nášho mesta možnosť zapojiť sa do zberu nebezpečného a veľkoobjemného odpadu. Odpad bolo možné bezplatne odovzdať za Domom kultúry Javorina a na Zbernom dvore v Starej Turej, na Trávnikoch, v Súši, v Topoleckej, v Koštialovej doline, na Papradi, v Durcovej doline, v Drgoňovej doline a na Černochovom Vrchu. Občania mohli priniesť nebezpečný odpad, elektroodpad a veľkoobjemný odpad. Počas trvania zberu sa vyzbieralo 580 kg veľkoobjemného odpadu (starý nábytok, dvere a pod.), 490 kg nebezpečného odpadu (farby, riedidlá, rôzne chemikálie), 2 430 kg elektroniky (chladničky, práčky, mrazničky a pod.) a 1 100 kg zmesového komunálneho odpadu. Celkovo sa teda vyzbieralo 4 600 kg odpadu. Odpad, ktorý bol počas zberu vyzbieraný, bol pracovníkmi technických služieb ručne vytriedený na zbernom dvore.

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zapojili do jesennej kampane zberu odpadov. Vďaka zodpovednému nakladaniu s odpadom neznečisťujeme naše životné prostredie a odpad končí na správnom mieste.

Ďakujeme, že triedite.

Technické služby Stará Turá

 

202210191301280.zber-no-a-vo-2022