Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

SKLO

Sklo je jedným zo základných priemyselných a stavebných materiálov. Má veľmi veľa využití i v obalovom priemysle. Na rozdiel od iných obalových materiálov, nevypúšťa žiadne látky a nenasáva vône do alebo z potravín a nápojov. Vyrába sa z práškovej zmesi, ktorá sa taví v sklárskej peci.

202106041929090.1

 


 

202106041929090.2

 Sklo sa rozkladá približne 4000 rokov, teda prakticky vôbec. Počas tejto veľmi dlhej doby by ležalo na skládke alebo, v horšom prípade, niekde voľne pohodené v prírode. No iné je to pri recyklácii. Medzi najlepšie vlastnosti skla patrí jeho možnosť nekonečnej recyklácie. Na Slovensku máme dokonca kapacitu spracovať a zrecyklovať všetko odpadové sklo z triedeného zberu. Okrem recyklácie, niektoré sklenené obaly sú vratné a je možné ich znovu naplniť až 50-krát. 

 Vytriedené sklo sa v recyklačnom závode vytriedi od iných materiálov a nečistôt. Ďalej sa sklo rozdelí podľa farieb na číre, zelené a hnedé a rozdrví sa na črepy. Črepy sa roztavia pri teplote približne 1600°C. Takto roztavené sklo je základom pre výrobu nových sklenených fliaš, pohárov atď.

202106041929090.3

 RECYKLAČNÉ SYMBOLY SKLA

202106062229430.sklo

Formulár

Publikované: 21.3.2021 | Aktualizácia: 6.6.2021