Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejná zeleň

  • úbržba zelene-záhony, námestie, cintoríny...
  • kosenie
  • orezy drevín

zodpovedný vedúci: Juraj Straka

tel.: 0905 / 859 465
e-mail: straka@tsst.sk