Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejná zeleň

202106152017040.web-2

 

Zodpovedný vedúci: Juraj Straka  

Tel. č.: 0905 859 465
e-mail: straka@tsst.sk

 

- údržba zelene (záhony, námestie, cintoríny)

- kosenie

- orezy drevín