Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1010022006 29.3.2011 Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861   
Detail Zmluva Dodávateľská 1-6 10.12.2010 Dodatok 1-6 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861   
Detail Zmluva Dodávateľská 7 14.2.2012 Dodatok 7 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861   
Detail Zmluva Dodávateľská /2013 8.8.2013 Zmluva o prevádzkovaní odlučovačov ropných látok PreVak, s. r. o. 35915749   
Detail Zmluva Odberateľská 1/11 14.2.2012 Zmluva o dielo - zimná a letná údržba INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. 36314641   
Detail Zmluva Odberateľská 00 16.2.2012 Zmluva Breštenský Brešťenský Juraj 17663245   
Detail Zmluva Dodávateľská EPC-P12/01-1 16.2.2012 Zmluva Akte AKTE spol.s.r.o. 42341027   
Detail Zmluva Dodávateľská 2865/2012 2.1.2012 Zmluva na dodávku elektrickej energie MAGNA E. A. s. r. o. 35743565   
Detail Faktúra vyšlá 2012090 13.3.2012 Práce pri zabezpečení volieb do NR SR dňa 10.3.2012 Mestský úrad 00312002   
Detail Zmluva Odberateľská 00 18.3.2012 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu EÚ-Interier s. r. o. 36301884   
Detail Zmluva Dodávateľská 00 15.6.2012 Zmluva o dielo - oprava MK tryskovou metódou Pavel Skála 41378482   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 4.9.2012 Zmluva o elektronických komunikačných službách Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 0 4.9.2012 Hromadná dohoda o dodatkoch Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 2012023 18.9.2012 Vytýčenie VN a NN káblov na ulici SNP Západoslovenská energetika, a. s. 35823551   
Detail Zmluva Dodávateľská 3273/2012 6.11.2012 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA E. A. s. r. o. 35743565   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 1 2.4.2013 DOdávka plynu na sklenník Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.4.2012 Prenájom stĺpov VO na rekl.zariadenia VEGO MARKETING s. r. o. 45672695   
Detail Zmluva Dodávateľská 012/2013 16.7.2013 čistenie odlučovačov ropných látok SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800   
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2007 1.8.2013 zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská F05/08 1.8.2013 vývoz a uskladnenie odpadu zo žumpy PreVak, s. r. o. 35915749