Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2014 21.3.2014 Zmluva o kontrolnej činnosti Skúšobňa VETLAB spols.r.o. 31593836   
Detail Zmluva Odberateľská 01012014 8.4.2014 Zmluva o prenájme ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. 31426051   
Detail Zmluva Odberateľská 31122013 8.4.2014 Ukončenie zmluvy o prenájme ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. 31426051   
Detail Zmluva Dodávateľská A/3005/05/2007 8.4.2014 Zmluva o aktualizácii prg. Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 8.4.2014 Dodatok č.1 k zmluve o aktualiz.prg. Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 8.4.2014 Dodatok č.2 k zmluve aktualizácii prg. Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748   
Detail Zmluva Dodávateľská tz2011.11.17-1 8.4.2014 Licenčná zmluva na www.cintoriny.sk Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748   
Detail Zmluva Odberateľská pady01042014 8.4.2014 Zmluva o prenájme PADY s.r.o. 36251216   
Detail Zmluva Dodávateľská mim07042014 8.4.2014 Zmluva o čistení nádob MIM system s.r.o. 36332089   
Detail Faktúra došlá 4800000142 30.4.2014 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208   
Detail Faktúra vyšlá 2014221 10.6.2014 odvoz odpadu Čierniková    
Detail Faktúra vyšlá 2014237 10.6.2014 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511   
Detail Faktúra došlá 4800000235 1.7.2014 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208   
Detail Faktúra došlá 2014015 19.8.2014 kamenivo fr. 16/22 Trebatický Stanislav, Ing. 31845151   
Detail Faktúra došlá 4800000293 20.8.2014 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208   
Detail Zmluva Dodávateľská 0 1.7.2013 Zmluva o výpožičke Mesto Stará Turá 00312002   
Detail Faktúra vyšlá 2014431 22.9.2014 kosenie areálu ZOS Mestský úrad 00312002   
Detail Faktúra vyšlá 2014437 22.9.2014 odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom Technotur s. r. o. 36704482   
Detail Zmluva Dodávateľská 00 11.3.2014 Zmluva o zabezpečení služieb Soňa Korčeková - ASO VENDING 32016247   
Detail Zmluva Dodávateľská 2026/BA/2011 16.6.2011 Zmluva o dielo ARGUSS s. r. o. 31365213