Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2015 28.5.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby (ID378DSP01) Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 2.7.2015 Zmluva - reklamné zariadenie - Dodatok č.2 VEGO MARKETING s. r. o. 45672695   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2015 2.7.2015 Zmluva o prenájme - reklamné zariadenie ALFA Reklama s.r.o. 36479721   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2015 3.7.2015 Zmluva o zbere, preprave a zhodnoc.VŽP AgaSSe s.r.o. 35886218   
Detail Faktúra došlá 5800000244 1.7.2015 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2015 27.7.2015 Zmluva o prevádzke majetku nadobudnutého z NFP Mesto Stará Turá 00312002   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2015 3.8.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2015 3.8.2015 Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP EÚ mechanika s.r.o. 36301884   
Detail Faktúra vyšlá 2015321 17.8.2015 dovoz vody Chrenčík Pavol    
Detail Faktúra vyšlá 2015335 24.8.2015 dovoz vody Očenáš Štefan    
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2015 18.12.2015 Dodávka plynu na rok 2016 MET Slovakia, a.s. 45860637   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016 4.1.2016 Reklamné zariadenia - Dodatok č 3 VEGO MARKETING s. r. o. 45672695   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2015 8.6.2015 Zmluva o odbere odpadových plastov DURAMOL s.r.o. 36359203   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2014 10.10.2014 Príloha č.3 k zmluve zo dňa 12.1.2009 Zberné suroviny, a. s. 35701986   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2012 24.8.2012 Rámcová zmluva o spolupráci Falc.com s.r.o. 36691178   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2016 19.1.2016 Zmluva o pripojení RadioLAN spol.s.r.o. 35892641   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2016 19.1.2016 Zmluva o poskytovaní ver.služieb A9626941 Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2016 19.1.2016 Zmluva o poskytovaní ver.služieb A9632691 Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2016 19.1.2016 Zmluva o poskytovaní ver.služieb A9627108 Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2016 19.1.2016 Zmluva o poskytnutí osobitých zliav Orange Slovensko, a. s. 35697270