Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 4117/2013 6.12.2013 dodávka elektriny MAGNA E. A. s. r. o. 35743565   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 1.1.2011 Zmluva na zber šatstva REVENGE a.s. 44882033   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 1.4.2013 Dodatok č.1 REVENGE a.s. 44882033   
Detail Zmluva Odberateľská 1 1.1.2014 Dodatok č.1 VEGO MARKETING s. r. o. 45672695   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2014 21.3.2014 Zmluva o kontrolnej činnosti Skúšobňa VETLAB spols.r.o. 31593836   
Detail Zmluva Odberateľská 01012014 8.4.2014 Zmluva o prenájme ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. 31426051   
Detail Zmluva Odberateľská 31122013 8.4.2014 Ukončenie zmluvy o prenájme ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. 31426051   
Detail Zmluva Dodávateľská A/3005/05/2007 8.4.2014 Zmluva o aktualizácii prg. Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 8.4.2014 Dodatok č.1 k zmluve o aktualiz.prg. Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 8.4.2014 Dodatok č.2 k zmluve aktualizácii prg. Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748   
Detail Zmluva Dodávateľská tz2011.11.17-1 8.4.2014 Licenčná zmluva na www.cintoriny.sk Ing. Ján Vlček - TOPSET 32643748   
Detail Zmluva Odberateľská pady01042014 8.4.2014 Zmluva o prenájme PADY s.r.o. 36251216   
Detail Zmluva Dodávateľská mim07042014 8.4.2014 Zmluva o čistení nádob MIM system s.r.o. 36332089   
Detail Zmluva Dodávateľská 66/2014/08431/P/R 28.7.2014 Rekonštrukcia mestských komunikácií Stará Turá Cesty Nitra a.s. 344128344  67 920,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0 1.7.2013 Zmluva o výpožičke Mesto Stará Turá 00312002   
Detail Zmluva Dodávateľská 00 11.3.2014 Zmluva o zabezpečení služieb Soňa Korčeková - ASO VENDING 32016247   
Detail Zmluva Dodávateľská 2026/BA/2011 16.6.2011 Zmluva o dielo ARGUSS s. r. o. 31365213   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2011 8.9.2011 Zmluva o odbere nápojových obalov KURUC-COMPANY spol.s.r.o. 36542482   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 14.9.2011 Príloha č.2 k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 12.1.2009 Zberné suroviny, a. s. 35701986   
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2011 21.9.2011 Zmluva o odplatnom odbere opotrebovaných pneumatík V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša 36200301