Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2014 15.5.2014 Zmluva o sprostredkovaní B4F Slovakia s.r.o. 46112481   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2014 25.8.2014 Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní VŽP MIM system s.r.o. 36332089   
Detail Zmluva Dodávateľská 4996/2014 12.12.2014 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA E. A. s. r. o. 35743565   
Detail Zmluva Dodávateľská SC2014/136 30.12.2014 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu MET Slovakia, a.s. 45860637   
Detail Zmluva Dodávateľská ID378DSP01 30.12.2014 Zmluva o poskytovaní služby Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2014 30.12.2014 Dohoda o vzájomnom započítaní pohľ.a záväzkov AZE Komplex s.r.o. 35909200   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2014 2.7.2014 Dohoda o refundácii mzdy Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 2.2.2015 Zmluva o dotriedení separovaného odpadu Obec Hrašné 00311634   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2015 10.4.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2015 10.4.2015 Zmluva o verejných službách - balíček služieb Slovak Telekom, a. s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2015 21.4.2015 Dodatok k Zmluve o službe
JUSTUR, spol. s r. o. 31102450   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2015 25.4.2015 Zmluva o výkone služieb VYFAKO spol. s. r. o. 36555355   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2015 30.4.2015 Kúpna zmluva INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. 26933195  71 876,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2015 1.5.2015 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Dolné Srnie 00311511   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2015 1.4.2015 Zmluva o dodávke nových verzií Marek Sazima - CAN 49602322   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2015 28.5.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby (ID378DSP01) Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 2.7.2015 Zmluva - reklamné zariadenie - Dodatok č.2 VEGO MARKETING s. r. o. 45672695   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2015 2.7.2015 Zmluva o prenájme - reklamné zariadenie ALFA Reklama s.r.o. 36479721   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2015 3.7.2015 Zmluva o zbere, preprave a zhodnoc.VŽP AgaSSe s.r.o. 35886218   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2015 27.7.2015 Zmluva o prevádzke majetku nadobudnutého z NFP Mesto Stará Turá 00312002