Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Aktuality

Aktuality

Ako dopadol Deň otvorených dverí na zbernom dvore a analýza triedenia odpadu

Ako dopadol Deň otvorených dverí na zbernom dvore a analýza triedenia odpadu

Na Zbernom dvore v Starej Turej sa dňa 19.04.2023 uskutočnil Deň otvorených dverí. Návštevníci, ktorí na Zberný dvor počas podujatia zavítali, mali možnosť dozvedieť sa viac o celom procese triedenia odpadu v našom meste.


Postupné odstraňovanie kontajnerov na triedený odpad z ulíc, kde sú rodinné domy

Postupné odstraňovanie kontajnerov na triedený odpad z ulíc, kde sú rodinné domy

Na uliciach, kde sú rodinné domy dôjde k postupnému odstraňovaniu 1100 l nádob na plasty, kovy a papier.


MÔJ ELWIS - webová aplikácia pre občanov

MÔJ ELWIS - webová aplikácia pre občanov

Prihláste sa do Vášho odpadového konta a získajte prehľad o svojich odpadoch.


Máte označenú nádobu na odpad špeciálnym RFID kódom?

Máte označenú nádobu na odpad špeciálnym RFID kódom?

Ako ste už mnohí zaregistrovali, v našom meste prebiehalo hromadné označovanie nádob na odpad špeciálnym RFID kódom v rodinných aj bytových domoch. Označovanie nádob je v rámci mesta dokončené, no stále sa nájdu domácnosti v rodinných domoch, ktoré nádoby označené nemajú.


Je úprava poplatkov nevyhnutná?

Je úprava poplatkov nevyhnutná?

Otázka, ktorá rezonuje v médiách, medzi ľuďmi, jednoducho všade. Pýtame sa často – prečo je to nutné aj u nás? Odpoveď, že sa to týka celého Slovenska asi nepostačuje na vysvetlenie. Dnes je dôležité uvedomiť si, že z odpadu sa stáva drahá komodita práve preto, že náklady na jeho zber a likvidáciu sa každým rokom zvyšujú.