Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Aktuality

Aktuality

Je úprava poplatkov nevyhnutná?

Je úprava poplatkov nevyhnutná?

Otázka, ktorá rezonuje v médiách, medzi ľuďmi, jednoducho všade. Pýtame sa často – prečo je to nutné aj u nás? Odpoveď, že sa to týka celého Slovenska asi nepostačuje na vysvetlenie. Dnes je dôležité uvedomiť si, že z odpadu sa stáva drahá komodita práve preto, že náklady na jeho zber a likvidáciu sa každým rokom zvyšujú.


NOVÉ KONTAJNERY NA ELEKTROODPAD

NOVÉ KONTAJNERY NA ELEKTROODPAD

Od 11. januára do nášho mesta pribudli nové kontajnery na triedenie elektroodpadu.Nie je jedno, čo skončí v kontajneri!

Nie je jedno, čo skončí v kontajneri!

Triedenie odpadu má zmysel. No aj pri samotnom triedení musíme byť opatrní! NEBEZPEČNÉ ODPADY nepatria do nádob na triedený či zmesový komunálny odpad ale na zberný dvor!


Prvé dáta z elektronickej evidencie odpadu

Prvé dáta z elektronickej evidencie odpadu

Prvé údaje z elektronickej evidencie odpadov – miera triedenia podľa ulíc.