Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA ODPADOV

 

Systém evidencie odpadov v rodinných domoch

Technické služby mesta Stará Turá spúšťajú nový systém evidencie odpadov pre rodinné domy. Evidenčný systém bude využívaný na monitorovanie množstva vytvoreného zmesového komunálneho odpadu a triedeného odpadu ako plasty, kovy a papier. Zozbierané údaje o jeho množstve a úrovni triedenia sa budú pravidelne vyhodnocovať a na ich základe bude možné zvýšiť mieru triedenia a získavať prehľad o tom, koľko odpadu občania vytvoria a vytriedia. 

 

Kedy bude systém zavedený?

Elektronická evidencia odpadov sa bude spúšťať postupne tak, ako budú pribúdať ulice s už označenými nádobami. Ulice, ktoré už majú nádoby označené preto môžu QR kódy na triedený odpad využívať.

 

202111101246090.elektronick-evidencia-odpadov

 

Označené ulice:

 

 • 8. apríla
 • Dibrovova
 • Dr. Úradníčka
 • Družstevná
 • Gen. M. R. Štefánikova
 • Hlubockého
 • Houbyho
 • Hurabnova
 • Husitská cesta
 • Hviezdoslavova
 • Jiráskova
 • Komenského
 • Kozmonautov
 • Lipová
 • Lúčna
 • Mierová
 • Mýtna
 • Nám. Dr. A. Schweitzera
 • Němcovej
 • Podjavorinskej
 • Sadová
 • Sasinkova
 • Slnečná
 • SNP
 • Štúrova
 • Uhrova

 

Rodinné domy, ktoré majú na svojich uliciach umiestnené aj kontajnery na triedený odpad, môžu zatiaľ používať aj tie (v takomto prípade nie je nutné vrecia označovať QR kódom). Postupne budú tieto kontajnery odobrané a zber triedeného odpadu bude prebiehať na základe kalendára zvozu separovaného odpadu (vrecia sa budú označovať QR kódmi). Kalendár zvozu, resp. frekvencia zvozov sa môže v budúcnosti na základe elektronickej evidencie odpadu upraviť podľa potreby.

Publikované: 21.9.2021 | Aktualizácia: 21.2.2024