Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Ako triediť odpad? - Čo kam patrí

 Prečo triediť odpad?

Odpad sa v dnešnej dobe stáva čoraz väčším problémom. Znečisťuje životné prostredie, škodí zdraviu ľudí i ekonomike. Každý deň sa stretávame s množstvom odpadu a je na nás ako s ním naložíme ďalej.

Vďaka triedeniu odpadu:

  • výrazne redukujeme množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládku
  • prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu
  • umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou
  • šetríme surovinové zdroje
  • prispievame k poklesu nákladov na zber a likvidáciu komunálneho odpad
  • zabezpečujeme materiálové zhodnotenie odpadu
202402220800530.triedenie-odpadu-prehlad