Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

ZBER BIOODPADU

Žiadame občanov, aby boli dôslednejší pri triedení  bioodpadu a

nevhadzovali do nádoby na  bioodpad: plasty a iný odpad,

ktorý iba znehodnotí celý obsah nádoby. 

 

Za pochopenie ďakujeme. 

 

   Staráme sa o naše mesto ...

  • údržba verejnej zelene, stromov a kríkov, kosenie
  • údržba detských ihrísk a asfaltových plôch
  • vývoz tuhého komunálneho odpadu
  • realizácia separovaného zberu a zberu nebezpečného odpadu
  • údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk
  • práce vysokozdvižnou plošinou
  • údržba verejného osvetlenia

 

 

Kolektív Technických služieb Stará Turá

"Staráme sa o naše mesto"

 

 Park oddychu na Ul.Štefánikovej

 

 

Kvetinová výzdoba na kruhovom objazde

  

Detské ihrisko na Ul.Dibrovovej

 

Sadbové úpravy na námestí