Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

 POZOR !!!!!  TECHNICKÉ  SLUŽBY oznamujú :

1. Otváracie hodiny v Zbernom dvore počas vianočných sviatkov !!!   (viď súbor nižšie)

 

2. Vývoz komunálneho odpadu ktorý pripadá na utorok 24.12.2019 bude vykonaný v stredu 25.12.2019 týka sa to ulíc:

     Kozmonautova, Mýtna, Hlubockého, 8. Apríla, Dibrovova, Holubyho, Dubník 1 ,  Trávniky, Topolecká. 


3. Vývoz komunálneho odpadu na sídlisku Drahy a na sídlisku nad Chiranou ktorý pripadá na stredu 25.12.2012 bude vykonaný aj cez sviatok. 


4. Vývoz komunálneho odpadu na sídlisku Drahy a na sídlisku nad Chiranou ktorý pripadá na stredu 1.1.2020 bude vykonaný vo štvrtok 2.1.2020. 
 
 

K stiahnutiu

ZBER BIOODPADU

Žiadame občanov, aby boli dôslednejší pri triedení  bioodpadu a

nevhadzovali do nádoby na  bioodpad: plasty a iný odpad,

ktorý iba znehodnotí celý obsah nádoby. 

 

Za pochopenie ďakujeme. 

 

   Staráme sa o naše mesto ...

  • údržba verejnej zelene, stromov a kríkov, kosenie
  • údržba detských ihrísk a asfaltových plôch
  • vývoz tuhého komunálneho odpadu
  • realizácia separovaného zberu a zberu nebezpečného odpadu
  • údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk
  • práce vysokozdvižnou plošinou
  • údržba verejného osvetlenia

 

 

Kolektív Technických služieb Stará Turá

"Staráme sa o naše mesto"

 

 Park oddychu na Ul.Štefánikovej

 

 

Kvetinová výzdoba na kruhovom objazde

  

Detské ihrisko na Ul.Dibrovovej

 

Sadbové úpravy na námestí