Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

DETSKÉ IHRISKÁ

 Zodpovedný vedúci: Martin Ozimý  

Tel. č.: 0915 781 388

e-mail: doprava@tsst.sk


 

ZOZNAM DETSKÝCH IHRÍSK A ŠPORTOVÍSK V MESTE STARÁ TURÁ A JEJO MIESTNYCH ČASTIACH

 

Zoznam verejných detských ihrísk (ďalej len VDI):

1. VDI č. 1 Ihrisko Dibrovova - ulica Dibrovová  

2. VDI č. 2 Ihrisko Mierová - ulica Mierová

3. VDI č. 3 Ihrisko pod Lipou - ulica Lipová

4. VDI č. 4 Ihrisko pod DS - ulica SNP pri Dome služieb  

5. VDI č. 5 Ihrisko Slámka - ulica SNP za bytovým domom č. 264 vnútroblok

6. VDI č. 6 Ihrisko Kujanovec -  ulica Družstevná      

7. VDI č. 7 Ihrisko Kórea -  ulica Sadová - Nová Kórea

8. VDI č. 8 Ihrisko Hurbanova -  pod MSÚ  

9. VDI č. 9 Ihrisko Hurbanova  - vnútroblok ulica Hurbanova - Jašterica

  10. VDI č. 10 Ihrisko Topolecká - v miestnej časti Topolecká pri bývalom kultúrnom dome

  11.  VDI č. 11 Ihrisko Trávniky - v miestnej časti Trávniky pri firme Atelier Gergely s.r.o.

  12. VDI č. 12 Ihrisko Papraď - v miestnej časti Papraď pri kultúrnom dome

  13.  VDI č. 13 Ihrisko Drgoňová Dolina - v miestnej časti Drgoňova Dolina pri cvičisku DHZ

 

Zoznam športovísk:

1. Športové ihrisko pri ZŠ Hurbanova

2. Športové ihrisko na ulici Dibrovovej

3. Športové ihrisko na ulici SNP

4. Senior park na cvičenie ul. Mierová vedľa baru u Meza

5. OCTAGO ihrisko na Hurbanovej na cvičenie pod barom u Meza

 

Zoznam neverejných detských ihrísk (ďalej len NDI):

Neverejne detské ihriská sa nachádzajú v areáloch MŠ a ZŠ. Tieto ihriská sú určené pre deti z MŠ a ZŠ ktoré sa využívajú počas vyučovania.

1. MŠ a ZŠ ulica Komenského

2. MŠ ulica Hurbanova pod Salašom

3. MŠ ulica Hurbanova pod Kostolom

 

Zoznam neverejných súkromných detských ihrísk (ďalej len NDI) :

1. Pizzeria ANDIAMO ulica Hurbanova

2. Šport PUB ulica Športová

3. CLUB 3 ulica Gen. M. R. Štefánika – Dom kultúry

4. Rekreačná oblasť Dubník II

5. Kujanovec priestor medzi bytovkami

6. Bar Mezo ulica Mierová