Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Rozhodnutia

 Rozhodnutie o prevádzkovaní zariadenia na zhodnotenie odpadov

K stiahnutiu

 

 

Rozhodnutie o prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov

K stiahnutiu

Rozhodnutie o prevádzkovaní kompostárne

K stiahnutiu

 Rozhodnutie o prevádzkovaní aeróbneho fermentora EWA

K stiahnutiu

Publikované: 4.11.2022 | Aktualizácia: 7.6.2023