Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Údržba mesta

202106160736250.1

Zodpovedný vedúci: Juraj Straka 

Tel. č.: 0905 859 465

e-mail: straka@tsst.sk

 

- čistenie miestnych komunikácií

- zimná údržba

- čistenie krajníc 

- opravy miestnych komunikácií

202106151807100.2