Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Kontakty

Dom smútku - mestský cintorín

Hrobové miesta – podpis zmlúv, platby za hrobové miesta:

Streda: 08:00 - 16:00

Štvrtok: 08:00 - 16:00


Eva Horňáková

Tel. č.: 032/776 38 24

Ján Halás - Pohrebníctvo

správca pohrebných služieb

prevozy a vybavovanie pohrebov

 


Ján Hálas

Tel. č.: 0911 028 868

 


 

 

Poplatky za prenájom hrobových miest

K stiahnutiu