Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejné osvetlenie

Zodpovedný vedúci: Peter Moravčík

 

Tel. č.: 0905 254 350

e-mail: strakova@tsst.sk

 

- údržba VO + rozsiahlejšie rekonštrukcie

- práce plošinou

- údržba rozhlasu