Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejné osvetlenie

  • údržba VO + rozsiahlejšie rekonštrukcie
  • práce plošinou
  • údržba rozhlasu

zodpovedný vedúci: Peter Moravčík

tel.: 0905 / 254 350

e-mail: strakova@tsst.sk