Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Letná údržba

 Technické služby Stará Turá zabezpečujú letnú údržbu mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk, verejných priestranstiev a ostatného cestného príslušenstva.

 

ČISTENIE KOMUNIKÁCIÍ 

  • strojové čistenie komunikácií a verejných plôch
  • strojové zametanie komunikácií a verejných plôch
  • ručné a strojové čistenie kanalizačných vpustí
  • čistenie komunikácií od lístia
  • celoročné kosenie plôch popri komunikáciách

 

LETNÁ ÚDRŽBA

  • kosenie trávnatých plôch - pravidelné aj jednorázové strojové kosenie trávnatých plôch.
  • starostlivosť o zeleň - strihanie a orez stromov a kríkov, živých plotov, zneškodňovanie burín, zber lístia, výrub stromov
  • starostlivosť o trávnaté plochy - hnojenie a strojová či ručná vertikulácia/ prevzdušňovanie trávnatých plôch
  • starostlivosť o verejnú zeleň
Publikované: 10.3.2022 | Aktualizácia: 10.3.2022