Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Zimná údržba

Technické služby Stará Turá zabezpečujú zimnú údržbu mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk, verejných priestranstiev a ostatného cestného príslušenstva počas zimného obdobia v termíne od 15. novembra do 31. marca (presný začiatok a ukončenie zimnej údržby závisí od počasia).

Aktuálne sa technické služby starajú o 108,80 km miestnych komunikácií a 20 km chodníkov (zoznam komunikácií podľa poradia dôležitosti jedntlivých úsekov je uvedený nižšie).

Slovenská správa ciest Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zimnú údržbu na štátnych komunikáciách: Husitská cesta, Mýtna, SNP, Dibrovova, ul. 8. apríla, Družstevná, Topolecká a Súš po  autobusovú otoč.

 

V prípade nepriaznivej situácie sú technické služby nápomocné pri udržiavaní štátnych komunikácii a to ulica SNP, Družstevná, Topolecká (po otoč) a Súš (po otoč).

 

Zimná údržba sa vykonáva podľa poradia dôležitosti jednotlivých úsekov a to nasledovne: 

 

 1. UNIMOG – odhŕňanie a posyp

-          Linka SAD Stará Turá – Koštialova dolina – Papraď – Drgoňova dolina - Černochov vrch po otoč autobusu

-          ulice Hurbanova, Štefánikova, Hlubockého

-          Sídlisko nad Chiranou – hlavná

-          Štúrova – hlavná

-          Hlavina

-          Súš – hlavná (od autoabusového otoču)

-          Trávniky

-          Papraď po U Mikulcov

 

2. TRAKTOR 6945 - odhŕňanie

-          Parkoviská – poliklinika, autobusová stanica, železničná stanica

-          Dubník I.

-          Sídliská

-          Hnilíky (po most)

-          Požiarna zbrojnica

 

3. JOHN DEERE 6220 – odhŕňanie a posyp

-          Trávniky

-          Súš – U Samkov, Žarlákové, Kulichech Járky, Horný Súš, Brezovka, Hrachoviská, Pod zbrojnicou, Lazy

-          Hlavina – vrchná a spodná

-          Topolecká – Papiereň, U Klimáčkov, U Gavačov, Požiarna zbrojnica, Kuhajdovi – smer Gašová, od autobusového otoču smer Kamenný most (po tabuľu) a smer Nárcie + odbočky

-          Dúbrava

 

 4. JOHN DEERE 5100 - odhŕňanie

-          Dubník II.

-          Drgoňova dolina – U Vankov, požiarna zbrojnica, Bunech Bok

-          Černochov Vrch - U Ťažkých, U Čubanákov

-          Durcova dolina (po mlyn)

-          Sadloňova dolina, Salaš

-          Bielčikova dolina, Nemcova dolina

-          Papraď – Podlipovec, Blanárech Vrch

-          Papraď – Pod Dubom, požiarna zbrojnica, U Dornákov, Jazviny, U Mikulcov

-          Koštialova dolina – U Strelcov, U Mačicov

-          U Kalúsov

 

5. TRAKTOR 6245 - odhŕňanie

-          Hnilíky

-          Topolecká

 

6. MULTIKÁRA M26 – odhŕňanie a posyp

-          centrum mesta

-          Sídlisko Drahy – bočné cesty

-          Sídlisko nad Chiranou

-          Kujanovec, Športová

-          Cintorín

 

7. MULTIKÁRA TREMO a TITAN – odhŕňanie a posyp

-          chodníky

-          Námestie slobody

-          Poliklinika 

-          podľa potreby

 

Súbežne sa podľa potreby spolu s údržbou mestských komunikácii a chodníkov vykonáva i ručné odhŕňanie snehu.

 

Na zimnú údržbu sú zabezpečené posypové materiály:

  1. dolomitová drť frakcie 2/4
  2. posypová soľ

 

Do zimnej údržby sú nasadené:

-          UNIMOG (Mercedes-Benz) – odhŕňač a posypové vozidlo (r. v. 2018)

-          MULTIKÁRA M 26 – odhŕňač a posypové vozidlo (r. v. 2007)

-          JOHN DEERE 5100 – traktor – zadná radlica (r. v. 2021)

-          JONH DEERE 6220 – traktor- predná zadná radlica + posyp (r. v. 2006)

-          TRAKTOR 6245 – traktor – zadná radlica (r. v. 1987)

-          TRAKTOR 6945 – traktor – zadná radlica (r. v. 1986)

-          TREMO – multikára - odhŕňač a posypové vozidlo (r. v. 2009)

-          TITAN – odhŕňač a posypové vozidlo – na chodníky (r. v. 2018)

-          STIGA RAIDER – radlica – určené hlavne na námestie (r. v. 2017)

-          UNC – nakladač (r. v. 2005)

-          KRAMER – nakladač (r. v. 2009) 

-          Lopaty a odhŕňače na ručné odhŕňanie

Publikované: 11.1.2022 | Aktualizácia: 17.4.2024