Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Triedenie - takto prosím nie

Milí občania,

s témou triedenia odpadu sa stretávame pomerne často. Farebné odlíšenie kontajnerov, obrázky alebo texty, ktoré nám napovedajú čo do daného kontajnera patrí, letáky s informáciami o triedení odpadu a mnoho iného stále niekedy nestačia.


Mnohokrát sa stretávame s veľkým počtom nečisôt v nádobách a vo vreciach na separovanie, čo ohrozuje systém zberu a výrazne zťažuje náročný proces triedenia. Všetky triedené zložky, teda plasty, kovy, papier, sklo a bioodpad sa dotrieďujú ručne na Zbernom dvore

 

Preto Vás žiadame o dôsledné a zodpovedné triedenie odpadu. Správnym triedením predchádzame zbytočnému uloženiu triedeného odpadu na skládke z dôvodu znečistenia a uľahčujeme samotný dotrieďovací proces.

 

Nižšie nájdete fotky, na základe ktorých by sme radi poukázali na to, ako sa odpad "triediť" nemá.

 

 


 

202208041049280.whatsapp-image-2022-08-04-at-10-48-42

Veľkoobjemový kontajner umiestnený na oboch cintorínoch v meste slúži výhradne na bioodpad ako konáre, lístie, živé kvety a pod. Nevhadzujte doň umelé vence a kvety a už vôbec nie elektroniku! Elektroodpad môžete bezplatne odovzdať na Zbernom dvore.

202207110833380.whatsapp-image-2022-07-08-at-08-04-40

Prosíme občanov, aby po sebe nenechávali neporiadok okolo kontajnerových státí.

202207110833380.dsc06667

Bioodpad

202205031350180.img-20220503-131151-5

Kontajner na kovy plný komunálneho odpadu.

202205031350180.img-20220503-131205-5

Kontajner na kovy plný zmesového komunálneho odpadu a papiera, ktorý sa dá vytriediť!

202205031350180.img-20220503-131043-7

Kontajner na biologicky rozložiteľný odpad

202205031310400.whatsapp-image-2022-05-03-at-13-10-10

V kontajneri na plasty boli vyhodené topánky a množstvo iného drobného komunálneho odpadu. Takýto odpad znehodnocuje celý obsah nádoby.

202205031310400.whatsapp-image-2022-05-03-at-13-10-10-1

V kontajneri na plasty bola vyhodená mikrovlnka a množstvo iného drobného komunálneho odpadu. Elektroodpad patrí na Zberný dvor a drobný netriediteľný odpad patrí do čiernej nádoby na komunálny odpad.

 


 

202205031307200.1

Do kontajnerov na sklo patrí sklo! Takýto odpad sa ručne dotieďuje, preto vás opätovne žiadame, aby ste triedili zodpovedne.

202205031307200.2

Do kontajnerov na sklo patrí sklo! Takýto odpad sa ručne dotieďuje, preto vás opätovne žiadame, aby ste triedili zodpovedne.

Publikované: 31.3.2022 | Aktualizácia: 25.7.2023