Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Triedenie - takto prosím nie

Milí občania,

s témou triedenia odpadu sa stretávame pomerne často. Farebné odlíšenie kontajnerov, obrázky alebo texty, ktoré nám napovedajú čo do daného kontajnera patrí, letáky s informáciami o triedení odpadu a mnoho iného stále niekedy nestačia.


Mnohokrát sa stretávame s veľkým počtom nečisôt v nádobách a vo vreciach na separovanie, čo ohrozuje systém zberu a výrazne zťažuje náročný proces triedenia. Všetky triedené zložky, teda plasty, kovy, papier, sklo a bioodpad sa dotrieďujú ručne na Zbernom dvore

 

Preto Vás žiadame o dôsledné a zodpovedné triedenie odpadu. Správnym triedením predchádzame zbytočnému uloženiu triedeného odpadu na skládke z dôvodu znečistenia a uľahčujeme samotný dotrieďovací proces.

 

Nižšie nájdete fotky, na základe ktorých by sme radi poukázali na to, ako sa odpad "triediť" nemá.

 

 


 

202205031350180.img-20220503-131151-5

Kontajner na kovy plný komunálneho odpadu.

202205031350180.img-20220503-131205-5

Kontajner na kovy plný zmesového komunálneho odpadu a papiera, ktorý sa dá vytriediť!

202205031350180.img-20220503-131043-7

Do kontajnera na kuchynský bioodpad prosím nevhadzuje plastové tašky a vrecká!

202205031310400.whatsapp-image-2022-05-03-at-13-10-10

V kontajneri na plasty boli nájdené topánky, mikrovlnka a množstvo iného drobného komunálneho odpadu.

202205031310400.whatsapp-image-2022-05-03-at-13-10-10-1

V kontajneri na plasty boli nájdené topánky, mikrovlnka a množstvo iného drobného komunálneho odpadu.

 


 

202205031307200.1

Do kontajnerov na sklo patrí sklo! Takýto odpad sa ručne dotieďuje, preto vás opätovne žiadame, aby ste triedili zodpovedne.

202205031307200.2

Do kontajnerov na sklo patrí sklo! Takýto odpad sa ručne dotieďuje, preto vás opätovne žiadame, aby ste triedili zodpovedne.

Publikované: 31.3.2022 | Aktualizácia: 16.5.2022