Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Odpady

202106221239160.web-1

Zodpovedný vedúci: Katarína Mockovčiaková

 

Tel. č.: 0905 254 350

e-mail: odpady@tsst.sk

 

vývoz 110 1, 1100 l nádob, veľkoplošných kontajnerov (VK)

- zvoz separovaného odpadu - PAPIER, PLASTY, SKLO, TEXTIL, KOVY

- nebezpečný odpad

- biologický odpad