Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.

Husitská cesta 248/6

916 01 Stará Turá

 

IČO: 35602210

IČ DPH: SK2021095043

 

Kontaktné údaje:

tel.:+421 32 776 32 15

fax: +421 32 776 32 59

e-mail: tsst@tsst.sk

Int.adresa URL: www.tsst.sk

Ing.Jana Vráblová,  0905 / 889 324

 

Publikované: 1.7.2013 | Aktualizácia: 24.2.2019