Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Kontakt

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá, mestská príspevková organizácia
Husitská cesta 248/6
916 01 Stará Turá

tel. 032 / 776 32 15
fax. 032 / 776 32 59
www.tsst.sk
e-mail: tsst@tsst.sk

štatutárny zástupca: Ing. Jana Vráblová, riaditeľka

tel.: 0905 / 889 324
e-mail: tsst@tsst.sk

Ekonomický úsek

Vedenie účtovníctva a personalistiky - Jana Schwartzová
tel.:0907 / 747 629
e-mail: mzdy@tsst.sk

Fakturácia, pokladňa, evidencia majetku, skladové hospodárstvo - Mariana Polláková
tel.: 0905 / 592 438
e-mail: pollakova@tsst.sk

Miestne komunikácie - Juraj Straka

tel.: 0905 / 859 465
e-mail: straka@tsst.sk

Vývoz tuhého komunálneho odpadu (TKO) - Peter Moravčík

tel.: 0905 / 254 350
e-mail: odpady@tsst.sk

Verejné osvetlenie (VO) - Peter Moravčík

tel.: 0905 / 254 350
e-mail: strakova@tsst.sk

Verejná zeleň (VZ) - Juraj Straka

tel.: 0905 / 859 465
e-mail: straka@tsst.sk

Doprava - Martin Ozimý

tel.: 0915 / 781 388

e-mail: doprava@tsst.sk