Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Kontakt

Technické služby Stará Turá

mestská príspevková organizácia 

Husitská cesta 248/6
916 01 Stará Turá

tel. č.: 032 / 776 32 15
IČO: 35602210

DIČ: 2021095043
e-mail: tsst@tsst.sk

štatutárny zástupca: Peter Moravčík, riaditeľ

 

Ekonomický úsek

Vedenie účtovníctva a personalistiky: Jana Schwartzová  

Tel. č.: 0917 555 870

e-mail: mzdy@tsst.sk

 

Faktúrácia, pokladňa, evidencia majetku, skladové hospodárstvo: Mariana Polláková  

Tel. č.: 0905 592 438  

e-mail: pollakova@tsst.sk

 

Miestne komunikácie

Zodpovedný vedúci: Juraj Straka

Tel. č.: 0905 859 465

e-mail: straka@tsst.sk

 

Vývoz tuhého komunálneho odpadu (TKO) 

Zodpovedný vedúci: Katarína Mockovčiaková

Tel. č.: 0905 254 350

e-mail: odpady@tsst.sk

 

Verejné osvetlenie

Zodpovedný vedúci: Katarína Mockovčiaková

Tel. č.: 0905 254 350

e-mail: odpady@tsst.sk

 

Verejná zeleň

Zodpovedný vedúci: Juraj Straka

Tel. č.: 0905 859 465

e-mail: straka@tsst.sk

 

Doprava

Zodpovedný vedúci: Martin Ozimý

Tel. č.:0915 781 388

e-mail: doprava@tsst.sk