Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023088 20.3.2023 servis, oprava nápravy NM068AD AGROSERVIS spol s r.o. 31441751  233,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023090 20.3.2023 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  7 241,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023069 16.3.2023 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  983,15 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023070 16.3.2023 odvoz odpadu z Tesco Stará Turá Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  67,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023071 16.3.2023 odvoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  626,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023072 16.3.2023 odplata za triedený zber ASEKOL SK s.r.o. 45602689  13 242,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023073 16.3.2023 uloženie bioodpadu na zbernom dvore Rastislav Izakovič 41840143  6,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023074 16.3.2023 uloženie bioodpadu na zbernom dvore Kucharovic Ján 47519576  4,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023075 16.3.2023 uloženie bioodpadu na zbernom dvore Materská škola 51490609  26,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023076 16.3.2023 uloženie bioodpadu na zbernom dvore Základná škola 36125121  46,45 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023077 16.3.2023 druhotné suroviny , polystyrén DURAMOL s.r.o. 36359203  7,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023078 16.3.2023 druhotné suroviny, papier Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  159,10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023079 16.3.2023 odvoz vyseparovaného odpadu Chirana Medical a.s. 36322300  78,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023080 16.3.2023 odvoz vyseparovaného odpadu Belve, s. r. o. 34111115  233,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023081 16.3.2023 odobratie odpadu MOKI s.r.o. 36689092  11,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023082 16.3.2023 uloženie bioodpadu CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. 36303666  25,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023083 16.3.2023 odobratie odpadu WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. 44941153  24,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023084 16.3.2023 odobratie vyseparovaného odpadu HERBEX spols.r.o. 31427774  19,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023085 16.3.2023 odvoz stavebného odpadu Kuhajdová Alena   24,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023086 16.3.2023 spracovanie komunálneho odpadu na základe objednávky Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  651,00 EUR