Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2023446 27.9.2023 odvoz odpadu VK Obec Dolné Srnie 00311511  375,85 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023447 27.9.2023 vývoz odpadu z Tesco Stará Turá Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  67,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023448 27.9.2023 odvoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  969,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023449 27.9.2023 odvoz vyseparovaného odpadu Chirana Medical a.s. 36322300  73,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023450 27.9.2023 spracovanie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  277,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023451 27.9.2023 odobratý olej LADISCO s.r.o. 36806978  71,10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023452 27.9.2023 druhotné suroviny papier, lepenka Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  451,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023453 27.9.2023 uloženie bioodpadu na kompostáreň BELL Zvolen a.s. 35761628  30,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023454 27.9.2023 uloženie bioodpadu na kompostáreň Rastislav Izakovič 41840143  8,50 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2023455 27.9.2023 uloženie bioodpadu na kompostáreň Materská škola 51490609  11,15 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023456 27.9.2023 uloženie bioodpadu na kompostáreň CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  44,65 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023457 27.9.2023 odobratie vyseparovaného odpadu HERBEX spols.r.o. 31427774  16,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023458 27.9.2023 odobratie odpadu WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. 44941153  69,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023459 27.9.2023 odobratie vyseparovaného odpadu Belve, s. r. o. 34111115  468,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023460 27.9.2023 odplata za triedený zber ASEKOL SK s.r.o. 45602689  13 242,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023461 27.9.2023 uloženie odpadu Dinga Vladimír, Ing.   26,95 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2023462 27.9.2023 odvoz bioodpadu Grman Augustín, Ing.   48,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023463 27.9.2023 uloženie odpadu ELSPOL-SK, s.r.o.   22,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023464 27.9.2023 odvoz odpadu Augustín Ján   8,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023465 27.9.2023 odvoz odpadu Kubiš Miroslav   8,25 EUR