Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Nie je jedno, čo skončí v kontajneri!

Nie je jedno, čo skončí v kontajneri!

Často sa stretávame s veľkým počtom nečistôt v nádobách a vo vreciach na triedenie. Napríklad v žltom kontajneri určenom na plasty by sa nemali objaviť textílie, papier a už vôbec nie chemikálie. Triedený odpad ako plasty, kovy, sklo a papier sa dotrieďujú ručne pracovníkmi technických služieb. Chemikálie v triedenom odpade vážne ohrozujú zdravie zamestnancov na zbernom dvore! 

Preto Vás žiadame o dôsledné a zodpovedné triedenie odpadu. Správnym triedením predchádzame zbytočnému uloženiu triedeného odpadu na skládke z dôvodu znečistenia, uľahčujeme samotný dotrieďovací proces a v neposlednom rade neohrozujeme pracovníkov.

 

 Čo patrí a nepatrí do farebne odlíšených kontajnerov na odpad? 

 

 NEBEZPEČNÝ ODPAD patrí na Zberný dvor.