Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Jarná kampaň - vyhodnoteie

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Počas prvých dvoch aprílových týždňov prebiehala jarná kampaň za krajšie mesto. V týchto dňoch mali občania nášho mesta možnosť bezplatne využiť odvoz biologicky rozložiteľného zeleného odpadu, ktorý bol po nahlásení odvezený pracovníkmi technických služieb. Počas trvania zberu sa celkovo vyzbieralo 16,960 ton biologicky rozložiteľného odpadu.

 

Zber nebezpečného a veľkoobjemného odpadu

Dňa 13. apríla 2024 mali občania nášho mesta možnosť zapojiť sa do zberu nebezpečného a veľkoobjemného odpadu. Odpad bolo možné bezplatne odovzdať za Domom kultúry Javorina a na Zbernom dvore v Starej Turej, na Trávnikoch, v Súši, v Topoleckej, v Koštialovej doline, na Papradi, v Durcovej doline, v Drgoňovej doline a na Černochovom Vrchu.

 

Počas trvania zberu sa vyzbieralo:

  • 2090 kg veľkoobjemného odpadu (nábytok, postele, skrine a pod.)
  • 460 kg nebezpečného odpadu (farby, riedidlá, rôzne chemikálie)
  • 1 230 kg elektroniky (chladničky, práčky, mrazničky a pod.)
  • 4 480 kg zmesového komunálneho odpadu. 

Celkovo sa teda vyzbieralo 8 260 kg odpadu. Odpad, ktorý bol počas zberu vyzbieraný, bol pracovníkmi technických služieb ručne vytriedený na zbernom dvore.

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zapojili do jarného zberu odpadov. Vďaka zodpovednému nakladaniu s odpadom neznečisťujeme naše životné prostredie a odpad končí na správnom mieste.

Ďakujeme, že triedite.

Technické služby Stará Turá