Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Jarná kampaň za krajšie mesto

Technické služby Stará Turá oznamujú, že počas prvých dvoch aprílových týždňov (od 03.04.2023 do 15.04.2023) bude prebiehať Jarná kampaň za krajšie mesto v rámci ktorej sa organizuje:

 

1.     zber biologicky rozložiteľného odpadu

2.     zber nebezpečného a veľkoobjemový odpadu

 

1.     1. Zber biologického odpadu – 03.04.2023 až 14.04.2023

Počas prvých dvoch aprílových týždňov bude prebiehať bezplatný odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, lístie a podobne). Biologicky rozložiteľný odpad môžete vykladať pred svoj dom na prístupné miesto. Dbajte prosím na to, aby bioodpad nebol zmiešaný z inými druhmi odpadu (inak sa nebude odvážať), konáre ukladajte samostatne a skrátené, drobnejší bioodpad ukladajte do vriec. Zároveň Vás žiadame, aby ste po uplynutí termínu nevykladali bioodpad a konáre pred vaše domy. Upozorňujeme, že daný odpad treba nahlásiť telefonicky počas trvania jarného zberu, teda od 03.04.2023 do 14.04.2023 na tel. č. 032/776 32 15. Ak biologický odpad nebude nahlásený, alebo bude nahlásený po termíne, jeho odvoz bude spoplatnený. V prípade, že budete odpad z hrabania dávať na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že zostanú nepovšimnuté. Vopred ďakujeme za pochopenie a prejavený záujem o vyčistenie nášho mesta. 

 

2.     2. Zber nebezpečného a veľkoobjemový odpadu – 15.04.2023 (sobota)

Zbavme sa nebezpečného odpadu bezpečne.

Počas zberu môžu všetci občania nášho mesta bezplatne odovzdať elektroodpad, nebezpečný odpad a veľkoobjemový odpad na miestach zberu. Pracovníci technických služieb budú zo zberných miest odpad odvážať priamo do zberného dvora a následne triediť.

Pokiaľ máte na vašom aute alebo prívesnom vozíku naložený veľkoobjemový odpad alebo elektroodpad, ktorý plánujete zaviesť na jedno zo zberných miest, chceme Vás požiadať aby ste takýto odpad zaviezli rovno na Zberný dvor (areál bývalej tehelne v čase od 08:00 – 12:00).

Miesta zberu nebezpečných odpadov a veľkoobjemového odpadu:

Stará Turá – parkovisko za Domom kultúry Javorina                 09:00 – 12:00                          

Stará Turá – Zberný dvor (bývalá tehelňa)                                 08:00 – 12:00

Trávniky – pri bývalých potravinách                                           09:00 – 11:30

Súš – pri autobusovej otoči                                                         09:00 – 11:30

Topolecká – pri bývalom kultúrnom dome                                  09:00 – 11:30

Koštialova dolina – pri dome p. Černáka                                  09:00 – 11:30

Papraď – pri kultúrnom dome a hasičskej zbrojnici                    09:00 – 11:30

Durcova dolina – pri zastávke                                                    09:00 – 11:30

Drgoňova dolina – oproti požiarnemu cvičisku                          09:00 – 11:30

Černochov vrch – pri autobusovej otoči                                     09:00 – 11:30

 

Dôrazne žiadame občanov aby odpad priniesli len v určený deň na určené miesto!

Podmienky zberu nebezpečného a veľkoobjemového odpadu:

-          odpad s obsahom škodlivín bude odobraný len od občanov mesta a miestnych častí. Od podnikateľských a iných organizácií sa nebezpečný odpad odoberať nebude – tie si musia uzavrieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu

-          odpad je potrebné priniesť na zberné miesto len v deň a hodinu zberu

-          pri preberaní odpadov bude prítomný pracovník technických služieb, ktorý vylúči nevhodné odpady

 

Aký odpad môžete počas zberu odovzdať:

Elektroodpad a nebezpečný odpad: televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, fény, monitory, tlačiarne, vysávače, rádia, mobilné telefóny, rýchlovarné  kanvice, žehličky, sporáky, batérie, akumulátory, staré farby, riedidlá a podobne

Veľkoobjemový odpad: starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontované), matrace, dvere, koberce, linoleum, drevené laty, police, kuchynské linky a podobne

Ak tento zber nestihnete, môžete využiť Zberný dvor počas celého roku a to v rámci prevádzkových hodín v areáli bývalej tehelne:

Pondelok – Utorok: 07:00 – 13:30

Streda: 07:00 – 17:00

Štvrtok – Piatok: 07:00 – 13:30

Sobota: 08:00 – 12:00

 

Využite tento  zber v čo možno najhojnejšom počte! Upozornite i svojich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti a zbavte sa tak prebytočného a zdraviu škodlivého odpadu a prispejte tak k zlepšovaniu životného prostredia.

Zber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu sa bude konať i na jeseň. Termín Vám včas oznámime. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistejšie a krajšie prostredie v našom meste.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať tel. č. 032/776 32 15 alebo 0905 254 350.