Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Je úprava poplatkov nevyhnutná?

Otázka, ktorá rezonuje v médiách, medzi ľuďmi, jednoducho všade. Pýtame sa často – prečo je to nutné aj u nás? Odpoveď, že sa to týka celého Slovenska asi nepostačuje na vysvetlenie. Dnes je dôležité uvedomiť si, že z odpadu sa stáva drahá komodita práve preto, že náklady na jeho zber a likvidáciu sa každým rokom zvyšujú.

 Dôvody nárastu cien v odpadovom hospodárstve:

 

-          legislatívne zmeny a z nich vyplývajúce zvýšenie poplatkov za uloženie odpadov na skládky,

-          nárast nákladov na zber a likvidáciu odpadov z dôvodu vysokej inflácie - cieny materiálov, náhradných dielov, energií, PHM, služieb a pod.,

-          nárast miezd pracovníkov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,

   

Náklady z hore uvedených dôvodov sú vyššie ako úspory, ktoré sa snažíme docieliť zvýšenou mierou triedenia. Tu si však treba uvedomiť, že nie všetky benefity triedenia odpadov sa dajú vyčísliť ihneď. Ten najväčší – ochrana prostredia, v ktorom žijeme a pravdepodobne chceme žiť nielen my, ale aj naše deti a vnúčatá, je ten najhlavnejší.

 

Pre lepšiu predstavu uvádzame, že v roku 2022 sme za úložné na skládke odpadov zaplatili o 5 tisíc eur viac ako v roku 2020, no odpadu privezeného na skládku bolo o 150 ton menej. Z toho vidieť, že separácia má naozaj zmysel napriek tomu, že nám priamo a ihneď nezaručuje znižovanie poplatkov. Môže však minimalizovať ich nárast a postupne zabezpečiť ich stabilitu. 

 

Koľko teda zaplatíme za komunálny odpad v roku 2023?

 

Obyvatelia Starej Turej budú za komunálny odpad v roku 2023 platiť  38 € na osobu, čo predstavuje nárast 0,90 € na osobu a mesiac.

Pre porovnanie uvádzame aktuálne poplatky za odpady v iných mestách:

 

Mesto

 

Poplatky (€) osoba/rok

Myjava

37,00

Nové Mesto nad Váhom

42,00

Piešťany

56,00

Vrbové

34,00

Bánovce nad Bebravou

50,00

Trenčín

37,00

Štúrovo

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sme presvedčení, že si väčšina z vás uvedomuje, akým nebezpečenstvom pre životné prostredie je odpad každého druhu, teda aj komunálny. Jeho neustále zvyšovanie predstavuje problémy ekologického, ekonomického i spoločenského charakteru. Preto nateraz vhodnou cestou je  znižovanie objemu zmesového komunálneho odpadu triedením, čím môžeme znižovať náklady na jeho uloženie.

A čo záverom? Možno poďakovanie za to, že triedite, ale aj za to, že väčšina z vás chápe nutnosť týchto, aj keď nepopulárnych, krokov.