Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Jesenná kampaň za krajšie mesto

 

 

 

Jeseň so sebou prináša aj každoročné čistenie nášho mesta a ani tento rok nebude výnimkou. Aj v tomto roku by sme chceli Vás, milí občania požiadať a vyzvať k pomoci. V dňoch od 02.10.2023 až 13.10.2023 budú pracovníci technických služieb čistiť verejné priestranstvá a hrabať trávniky. Nie je však v našich silách vyhrabať  všetky trávniky, ktoré prislúchajú k bytovým domom. Preto ak sa rozhodnete prispieť ku krajšiemu vzhľadu nášho okolia budete môcť využiť mimoriadny odvoz biologického odpadu ako lístie, tráva či konáre po čistení. Upozorňujeme, že daný odpad treba nahlásiť telefonicky počas trvania jesenného zberu, teda od 02.10. do 13.10.2023 na tel. č. 032/776 32 15. V prípade, že budete odpad z hrabania dávať na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že zostanú nepovšimnuté. Vopred ďakujeme za pochopenie a prejavený záujem o vyčistenie nášho mesta.

V rámci jesennej kampane za krajšie mesto organizujeme tiež:

1.      zber biologicky rozložiteľného odpadu

2.       zber nebezpečného a veľkoobjemový odpadu

 

1.     Zber biologického odpadu – 02.10.2023 až 13.10.2023

Počas prvých dvoch októbrových týždňov bude prebiehať bezplatný odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, lístie a podobne). Biologicky rozložiteľný odpad môžete vykladať pred svoj dom na prístupné miesto. Dbajte prosím na to, aby bioodpad nebol zmiešaný s inými druhmi odpadu (inak sa nebude odvážať), konáre ukladajte samostatne a skrátené, drobnejší bioodpad ukladajte do vriec. Zároveň Vás žiadame, aby ste po uplynutí termínu nevykladali bioodpad a konáre pred vaše domy. Upozorňujeme, že daný odpad treba nahlásiť telefonicky počas trvania jarného zberu, teda od 03.04.2023 do 14.04.2023 na tel. č. 032/776 32 15. Ak biologický odpad nebude nahlásený, alebo bude nahlásený po termíne, jeho odvoz bude spoplatnený. V prípade, že budete odpad z hrabania dávať na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že zostanú nepovšimnuté. Vopred ďakujeme za pochopenie a prejavený záujem o vyčistenie nášho mesta. 

 

2.     Zber nebezpečného a veľkoobjemový odpadu – 14.10.2023 (sobota)

Zbavme sa nebezpečného odpadu bezpečne.

Počas zberu môžu všetci občania nášho mesta bezplatne odovzdať elektroodpad, nebezpečný odpad a veľkoobjemový odpad na miestach zberu. Pracovníci technických služieb budú zo zberných miest odpad odvážať priamo do zberného dvora a následne triediť.

Pokiaľ máte na vašom aute alebo prívesnom vozíku naložený veľkoobjemový odpad alebo elektroodpad, ktorý plánujete zaviesť na jedno zo zberných miest, chceme Vás požiadať aby ste takýto odpad zaviezli rovno na Zberný dvor (areál bývalej tehelne v čase od 08:00 – 12:00).

 

 Miesta zberu nebezpečných odpadov a veľkoobjemového odpadu:

Mestská časť

Miesto

Čas

Stará Turá

parkovisko za DK Javorina

09:00 – 12:00

Stará Turá

zberný dvor

08:00 – 12:00

Trávniky

pri bývalom obchode

09:00 – 11:30

Súš

pri autobusovej otoči

09:00 – 11:30

Topolecká

pri bývalom kultúrnom dome

09:00 – 11:30

Koštialova dolina

pri dome p. Černáka

09:00 – 11:30

Papraď

pri kultúrnom dome

09:00 – 11:30

Papraď

pri hasičskej zbrojnici

09:00 – 11:30

Durcova dolina

pri kontajnerovom stojisku

09:00 – 11:30

Drgoňova dolina

oproti požiarnemu cvičisku

09:00 – 11:30

Černochov Vrch

pri autobusovej otoči

09:00 – 11:30

                                                                                         

Dôrazne žiadame občanov aby odpad priniesli len v určený deň na určené miesto!

 

Podmienky zberu nebezpečného a veľkoobjemového odpadu:

-          odpad s obsahom škodlivín bude odobraný len od občanov mesta a miestnych častí. Od podnikateľských a iných organizácií sa nebezpečný odpad odoberať nebude – tie si musia uzavrieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu

-          odpad je potrebné priniesť na zberné miesto len v deň a hodinu zberu

-          pri preberaní odpadov bude prítomný pracovník technických služieb, ktorý vylúči nevhodné odpady

Aký odpad môžete počas zberu odovzdať:

Elektroodpad a nebezpečný odpad: televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, fény, monitory, tlačiarne, vysávače, rádia, mobilné telefóny, rýchlovarné  kanvice, žehličky, sporáky, batérie, akumulátory, staré farby, riedidlá a podobne

Veľkoobjemový odpad: starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie demontované), matrace, dvere, koberce, linoleum, drevené laty, police, kuchynské linky a podobne

Ak tento zber nestihnete, môžete využiť Zberný dvor počas celého roku a to v rámci prevádzkových hodín v areáli bývalej tehelne:

Pondelok – Utorok: 07:00 – 13:30

Streda: 07:00 – 17:00

Štvrtok – Piatok: 07:00 – 13:30

Sobota: 08:00 – 12:00

Využite tento  zber v čo možno najhojnejšom počte! Upozornite i svojich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti a zbavte sa tak prebytočného a zdraviu škodlivého odpadu a prispejte tak k zlepšovaniu životného prostredia.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistejšie a krajšie prostredie v našom meste.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať tel. č. 032/776 32 15 alebo 0905 254 350.

Technické služby Stará Turá