Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

KOVY menia farbu

KOVOVÝ ODPAD AKO PLECHOVKY ČI KONZERVY BUDÚ PO NOVOM PATRIŤ DO ŽLTÉHO KONTAJNERA NA PLASTY

 

Donedávna sme boli zvyknutí triediť kovy  do samostatných červených nádob. Po novom už budeme mať len žlté nádoby a žlté vrecia na spoločný zber trojkombinácie plasty, kovové obaly a nápojové kartóny. 


Pýtate sa prečo?

Reagujeme tak na zmenu legislatívy, konkrétne zálohový systém, vďaka ktorému sa PET fľaše a plechovky s označením Z vracajú späť do obchodov a teda nekončia v kontajneroch tak  ako tomu bolo pred tým.

Vďaka zálohovému systému, ktorý máme na Slovensku zavedený, pozorujeme klesajúcu krivku vyzberaného množstva plastových fliaš ale hlavne kovového odpadu - plechovky. Z pôvodných 5 vývozov kovového odpadu ročne, sme sa dostali na 1 až 2 vývozy.

Spojenie triedených zložiek ako plasty a kovy do jedného kontajnera má niekoľko výhod. V prvom rade je to šetrenie financií potrebných na zber kovového odpadu. Odstránením červených nádob uvoľníme miesto na už plných kontajnerových státiach a tiež zjednodušíme triedenie odpadu v domácnostiach.

 

Ako sa kovový odpad oddelí od plastového, keď skončia v jednom kontajneri?

Zber kovového a plastového odpadu do jednej nádoby je bežná prax aj v iných mestách či obciach. Odpad zo žltých kontajnerov na plast sa zváža na zberný dvor v našom meste, kde prechádza cez triediacu linku. Tam sa triedi všetko čo je možné ďalej recyklovať, konkrétne ide o:

·         kovy – plechovky a konzervy

·         PET fľaše (tých v poslednom roku vďaka zálohovému systému veľmi ubudlo)

·         HDPE drogériu - obaly od šampónov, sprchových gélov, aviváží a podobne

·         „kelímky“ – obaly od jogurtov, masla

·         LDPE fólie - bublinkové fólie, čisté stretch fólie, farebné fólie

·         VKM (nápojové kartóny - tetrapaky) – obaly od mlieka, džúsov a pod.

 

Ako sa bude triediť odpad v rodinných domoch?

Plasty a kovy, hádžme to spolu, do jedného vreca. V rodinných domoch, kde sa triedený odpad zberá vrecovým systémom, sa kovový odpad bude hádzať do vreca určeného na plast.

 

Niečo Vám nie je jasné alebo máte otázky ohľadne triedenia odpadu? My Vám ich radi zodpovieme na tel. č. 032/776 32 15 alebo 0905 254 350.