Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Odstraňovanie kontajnerov na triedený odpad z ulíc, kde sú rodinné domy

Zber triedených zložiek komunálneho odpadu pre ulice, kde sú rodinné domy (8. apríla, Hviezdoslavova, Lúčna, Němcovej, Podjavorinskej, Sadová, Sasinkova, Slnečná, Štúrova, Uhrová, Družstevná) bude prebiehať len formou vrecového zberu. 

Zber odpadu pre bytové domy zostáva nezmenený. 


Prečo je tomu tak?

Podľa zákona 371/2015 § 14 ods. 1 písm. a) sa menia podmienky vývozu triedených zložiek komunálneho odpadu pre rodinné domy. Triedené zložky ako plasty, kovy a papier sa musia odoberať vo vzdialenosti 0 m od bydliska obyvateľa v individuálnej bytovej výstavbe (ak zber neumožňujú technciké problémy jeho vykonávania, najmä v riedko osídlených oblastiach, miesto zberu zmesového odpadu).

Zber triedených zložiek komunálneho odpadu - plasty, kovy a papier bude prebiehať len formou vrecového zberu. Vrecia označené nálepkami (QR kódmi) pracovníci technických služieb rozdávajú počas každého zberu  – koľko vriec s triedeným odpadom zoberú, toľko vriec domácnosť dostane. V prípade, že spotrebujete nálepky alebo vrecia na separáciu, môžete si ich bezplatne vyzdvihnúť na Technických službách v Starej Turej (tel. č. 032/776 32 15, 0905 254 350) alebo využite náš formulár.

Na triedenie SKLA sa z dôvodu bezpečnosti pri manipulácii nebudú používať vrecia, ale zelené zvonové kontajnery, ktoré budú naďalej dostupné na kontajnerových státiach.

 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.