Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Postupné odstraňovanie kontajnerov na triedený odpad z ulíc, kde sú rodinné domy

Od 1.1.2023 sa zákonom 371/2015 § 14 ods. 1 písm a) menia podmienky vývozu triedených zložiek pre rodinné domy. Triedený zber papiera, plastu a kovov bude na základe tzv. nulovej donáškovej vzdialenosti realizovaný len prostredníctvom vriec, ktoré sa budú odvážať priamo od rodinných  domov. Zber odpadu pre bytové domy zostáva nezmenený. 

Z hore uvedeného dôvodu dôjde k postupnému odstraňovaniu 1100 l nádob na plasty, kovy a papier na uliciach: 8. apríla, Hviezdoslavova, Lúčna, Němcovej, Podjavorinskej, Sadová, Sasinkova, Slnečná, Štúrova, Uhrová.

Zber triedených zložiek komunálneho odpadu bude prebiehať len formou vrecového zberu.

Na triedenie SKLA sa z dôvodu bezpečnosti pri manipulácii nebudú používať vrecia, ale zelené zvonové kontajnery, ktoré budú naďalej dostupné na kontajnerových státiach.

Na zber triedených zložiek komunálneho odpadu - plasty, kovy a papier sa používajú vrecia označené nálepkami (QR kódmi – každý druh odpadu má svoju vlastnú nálepku). Vrecia na triedený odpad pracovníci technických služieb rozdávajú počas každého zberu  – koľko vriec s triedeným odpadom zoberú, toľko vriec domácnosť dostane. V prípade, že spotrebujete nálepky alebo vrecia na separáciu, môžete si ich bezplatne vyzdvihnúť na Technických službách v Starej Turej (tel. č. 032/776 32 15, 0905 254 350) alebo využite náš formulár a my Vám ich doručíme do schránky. Zároveň Vás upozorňujeme, že vrecia, ktoré nebudú označené nálepkou s QR kódom sa vyvážať nebudú.
 

Elektronickou evidenciou odpadu reagujeme na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadu a znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Zákonné poplatky každým rokom rastú a preto je v našom záujme hľadať riešenia, ako tieto náklady optimalizovať. Preto vás chceme motivovať k lepšiemu triedeniu, vďaka čomu zvýšime mieru triedenia, od ktorej závisí výška poplatku za skládkovanie.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.