Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Hrobové miesta - podpis zmlúv, platby

Dom smútku  

Husitská cesta, Stará Turá

032 / 776 38 24

Streda, Štvrtok               8.00 - 16.00 hod.

MIMORIADNE DNI na podpis zmúv a zaplatenie poplatkov:

28., 29.10.2011              10.00 - 14.00 hod.

(piatok, sobota)

 

Cenník


1. Miesto pre jednoduchý  hrob  (1 osoba)                        30 €            na 10 rokov
                   a   dvojhrob (2 osoby nad sebou)                     30 €           na 10 rokov
2. miesto pre  dvojhrob (2 osoby vedľa seba)                   60 €           na 10 rokov
3. miesto pre uloženie urny vo vyhradenom priestore     14 €           na 10 rokov
4. miesto pre uloženie urny v existujúcom hrobe              bez poplatku
5. miesto pre jednoduchý hrob a dvojhrob ( 2 osoby
    nad sebou) bez ohrádky a krytu s trávnatou úpravou
    vo vyhradených častiach cintorína                                   24 €           na 10 rokov

Iné podmienky pre určenie poplatku:


a) U zosnulého, ktorý nemal trvalý pobyt v meste Stará Turá, sa zvyšuje 
    poplatok  o 100%. Toto ustanovenie neplatí pre rodákov a osoby, ktoré
    prechodne žili v sociálnych zariadeniach.
b) U zosnulého dieťaťa sa poplatok znižuje o 1/4 za miesto vo vyhradenom
     priestore.

                                                                                            TSST