Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Rekonštrukcia spevnených plôch na ul.Hurbanovej

Rekonštrukcia spevnených plôch na ul.Hurbanovej

 

V priebehu august – október 2017 bude postupne prebiehať rekonštrukcia spevnených plôch na ul.Hurbanovej. Jedná sa o priestory za OD Coop Jednota v sídlisku.

Konkrétne sa bude rekonštruovať chodník, cesta a spevnená plocha na parkovanie vrátane jej odvodnenia.

Rekonštrukčné práce na základe výberového konania bude realizovať firma Cesty Nitra a.s. .

Nakoľko ide o rozsiahlejšiu rekonštrukciu i keď práce budú realizované po úsekoch, tak sa určite nevyhneme určitým obmedzeniam, ktoré sa dotknú najmä obyvateľov priliehajúcich bytových domov.

Preto všetkých občanov žiadame najmä o trpezlivosť a tiež aj o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

Pevne veríme, že realizáciou uvedenej rekonštrukcie sa znovu skrášli jeden z kútov nášho mesta.

 

                                                                                                       Technické služby Stará Turá