Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Revitalizácia vnútrobloku na ul.SNP a Hurbanova

 

              Revitalizácia  vnútrobloku

 

 

Mesto Stará Turá a Technické služby m.p.o. informujú o investičnej akcii Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova, Stará Turá – pôjde o komplexnú revitalizáciu spevnených plôch (chodníky, komunikácie, cyklochodník, odstavné plochy, vybudovanie nového detského ihriska pre deti do 15 rokov) v časovom horizonte 2018/2019. Pri akcii dôjde k výrubu 21 ks drevín, ktorý je povolený v zmysle zákona o 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty v Nemšovej odporučila vydať súhlas k výrubu predmetných drevín. Dreviny, ktoré z dôvodu rekonštrukcie nebude možné zachovať budú nahradené novými – z vyšších drevín sú to katalpa bignóniovitá (14 ks), javor mliečny (8 ks), magnólia hviezdokvetá (2 ks), ľaliovník tulipánokvetý (1 ks); z krov a trvaliek budú vysadené napr. rozchodník nádherný,  vresovec, levanduľa, ...).

Ďakujeme za pochopenie.