Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

V čom vyhadzovať kuchynský bioodpad?

Zber kuchynského bioodpadu má niekoľko významných pozitív. Vďaka jeho triedeniu sa výrazne redukuje množstvo odpadu, ktoré inak končí na skládkach, jeho následné zhodnotenie v kompostárni možno využiť ako hnojivo napríklad na verejnú zeleň a zároveň si pri jeho triedení  ľudia uvedomujú  koľko potravín končí  v koši zbytočne.

 

Aby v kompostárni vznikol kvalitný kompost je potrebné dávať do hnedých nádob len kuchynský bioodpad. A preto vzniká otázka, v čom takýto odpad vyhadzovať. V plastových, papierových alebo žiadnych vreckách? Najvhodnejšie je vyhadzovať kuchynský odpad bez obalu, teda zbierať ho napríklad do vedra, ktoré sa po vysypaní odpadu použije znova.  Druhou možnosťou je používanie kompostovateľných vreciek . V prípade, že kompostovateľné vrecká nepoužívate, použite radšej papierové. Ostatné obaly znehodnotia obsah celej nádoby, ktorý sa má ďalej a využívať. 
Vďaka triedeniu bioodpadu vrátime prírode to, čo si berieme a zároveň pomôžeme obmedziť množstvo odpadu na skládkach.