Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Zber separovaného odpadu v rodinných domoch - čo zo sklom?

Na triedenie plastu, papiera a kovov budú používané vrecia ako doteraz, no tie sa budú označovať jednorazovými nálepkami s QR kódom, ktoré každá domácnosť dostane. V prípade, že sa vám nálepky minú, nové si môžete vyzdvihnúť na Technických službách. Pri zbere odpadu budú kódy elektronicky zaznamenávané a vytvoria prehľadnú štatistiku o produkcii a triedení odpadu v konkrétnej domácnosti. Na triedenie skla sa bude používať aj naďalej zelený zvonový kontajner. Zber sa vykonáva jedenkrát mesačne a to vždy prvý štvrtok v mesiaci. (Harmonogram vývozu je k dispozícii tu.)

Z bezpečnostných dôvodov sa sklo nebude zberať vo vreciach. Na sklo sa budú i naďalej používať kontajnery, ktoré sú k dispozícii po meste.