Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Zberný dvor

Zberný dvor

Zberný dvor

Počas roka sa mnohí občania Starej Turej  púšťajú do rôzneho prerábania, upratovania a zvelaďovania svojich domov a okolia. Problémom pri  takomto prerábaní a upratovaní sa môže stať aj odpad.

Kam s ním v meste ?

Technické služby majú zriadený zberný dvor na ulici Holubyho ( areál bývalej tehelne.) Odpad môže občan doviesť na spomínaný zberný dvor počas pracovných dní od  7:00 do 13:30, a v stredu od 7:00 do 17:00, v sobotu od 8:00 do 12:00, kde od neho odpad prijmeme a zodpovedný pracovník zaeviduje a určí , kde odpad uložiť.

Zberný dvor je k dispozícii obyvateľom mesta  (nie pre organizácie a podnikateľov), bývajúcich v rodinných domoch , bytových domoch.

Obyvateľ mesta môže do zberného dvora v prevádzkovej dobe (nie pred zatvorenú bránu) uložiť bezplatne sklo,  plasty, papier, nápojové kartónové obaly (tetrapak), kovy, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, ak sú v kompletnom stave (nesmú chýbať časti, ktoré sú súčasťou dodávky, napr. práčka bez elektromotora a iné.), batérie a akumulátory, žiarovky, žiarivky, pneumatiky, oleje, bioodpad.

Každý občan Starej Turej má nárok v rámci poplatku za komunálny odpad 1 x ročne odovzdať zdarma 200 kg na osobu veľkorozmerného odpadu  (nábytok, koberce, a iné.) alebo odpad z drobných stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných občanom s trvalým pobytom v Starej Turej (nie podnikateľským subjektom). Ak občan mesta nemá možnosť vykonať odvoz odpadu vlastným dopravným prostriedkom, môže využiť služby našej spoločnosti.

Takýto odpad vyloží občan pri kontajnerové státie alebo pred svoj dom počas víkendu, najneskôr pondelok do 6:00 hod. Odvoz odpadu si musia občania objednať na telefónnom čísle 776 32 15. Táto služba je spoplatnená podľa príslušného cenníka , ktorý je uverejnený na www.tsst.sk. Odpad, ktorý nenahlásite alebo vyložíte v iný deň, Technické služby neodvezú a jeho pôvodcu bude pokutovať mestská polícia. Našim cieľom je predchádzať  vytváraniu neporiadku a k správnemu nakladaniu so stavebným a veľkorozmerným odpadom, čo vedie k ochrane životného prostredia. Preto ešte raz prosíme všetkých občanov, aby dodržiavali dni odvozu nahlásenia odpadu a zbytočne nevytvárali neporiadok okolo kontajnerových státi. Za pochopenie ďakujeme.

Prevádzkové hodiny zberného dvora:

Pondelok 07:00 hod. - 13:30 hod.

Utorok      07:00 hod. - 13:30 hod.

Streda       07:00 hod. - 17:00 hod.

Štvrtok     07:00 hod. - 13:30 hod.

Piatok       07:00 hod. - 13:30 hod.

Sobota      08:00 hod. – 12:00 hod.

Nedeľa     Zatvorené

 S prípadnými nejasnosťami a otázkami sa obráťte na Technické služby tel. č. 776 32 15