Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Ostatné služby

  • údržba cintorínov
  • prenájom hrobových miest
  • prevádzka tržnice
  • prevádzka verejného wc a námestia
  • prípravné práce - Jarmok, Oslavy na Javorine, ROH, Nárcie...

 

 

Dom smútku - prevádzková doba

Husitská cesta

streda, štvrtok     8.00 - 16.00 hod.

tel.č. 032 / 776 38 24

 

 

POPLATKY ZA PRENÁJOM HROBOVÝCH MIEST

 

 

Vývoz veľkorozmerného odpadu ramenovým nosičom kontajnerov

 

 

Osievanie kompostu a zeminy