Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Služby

Vývoz veľkorozmerného odpadu ramenovým nosičom kontajnerov

202208100950570.ramenac

 Odvoz odpadu od kontajnerových stojísk na Zberný dvor

202206130906200.img-20210907-071452

Prevádzka tržnice, verejného WC a námestia

201105081504430.foto_vysledny_produkt_namestie

 


 


 

Ostatné činnosti 

  • údržba cintorínov

  • Dom smútku

  • prípravné práce na jarmoky, trhy, oslavy na Javorine, Nárcie

  • osievanie kompostu a zeminy