Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

ZBERNÝ DVOR

Zberný dvor je k dispozícii obyvateľom mesta (nie pre organizácie a podnikateľov), bývajúcich v rodinných a bytových domoch.

Ak nemáte možnosť vykonať odvoz odpadu vlastným dopravným prostriedkom, môžete využiť služby našej spoločnosti.   

Odvoz odpadu je potrebné objednať na tel. č. 032/776 32 15 alebo 0905 254 350. Odpad umiestnite pri kontajnerové státie alebo pred svoj dom počas víkendu, najneskôr v pondelok do 06:00 hod. 

Táto služba je spoplatnená. 

 

CENA ZA ODVOZ ODPADU JE 6,60 €

Odpad, ktorý nenáhlasite alebo vyložíte v iný deň, Techniské služby neodvezú a jeho pôvodcu bude pokutovať mestská polícia.

Našim cieľom je predchádzať vytváraniu neporiadku a k správnemu nakladaniu so stavebným a veľkorozmerným odpadom, čo vedie k ochrane životného prostredia. Preto ešte raz prosíme všetkých občanov, aby dodržiavali dni odvozu nahlásenia odpadu a zbytočne nevytvárali neporiadok okolo kontajnerových státi.

 

Za pochopenie ďakujeme.