Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

ODVOZ ODPADU NA ZBERNÝ DVOR

202108241222380.zberny-dvor-1

Ak nemáte možnosť vykonať odvoz odpadu vlastným dopravným prostriedkom, môžete využiť služby našej spoločnosti.

Odvoz odpadu je potrebné objednať na tel. č. 032/776 32 15 alebo 0905 254 350.

Odpad umiestnite pri kontajnerové státie alebo pred svoj dom počas víkendu, najneskôr do pondelka do 06:00 hod. ráno.

Táto služba je spoplatnená. Cena za odvoz odpadu je 6,60 €.

Odpad, ktorý nenahlásite alebo vyložíte v iný deň, Technické služby neodvezú a jeho pôvodcu bude pokutovať mestská polícia.

 

202108241222390.zberny-dvor

Našim cieľom je predchádzať vytváraniu neporiadku a k správnemu nakladaniu so stavebným a veľkorozmerným odpadom, čo vedie k ochrane životného prostredia. Preto ešte raz prosíme všetkých občanov, aby dodržiavali dni odvozu nahlásenia odpadu a zbytočne nevytvárali neporiadok okolo kontajnerových státi.

 

Za pochopenie ďakujeme.