Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Sadzobník úhrad

 

Sadzobník úhrad

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.  v súlade s ust. § 21 odst. 1 až 3 zák. č.211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z. stanovuje tieto úhrady za sprístupnenie informácií (materiálne náklady na sprístupnenie informácií:

 

a) obstaranie technických nosičov dát

 • kompaktný disk, DVD 1,70 €
 • iný nosič dát podľa nákupnej ceny nosiča

b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií

·         formát A4
jednostranne 0,10 €
obojstranne 0,15 €

 c) obstaranie obálok

 • obálka malá samolepiaca 0,05 €
 • obálka veľká samolepiaca 0,10 €
 • obálka polovičná samolepiaca 0,10 €
 • obálka s doručenkou 0,15 €
 • so širokým dnom 0,20 €
 • do vlastných rúk 0,10 € 

 d) odoslanie informácií – poštovné

 • obyčajná poštová obálka 0,60 €  - podľa váhy
 • doporučene 1,20 € - podľa váhy
 • doručenka 1,50 € - podľa váhy
 • doručené do vlastných rúk 1,30 € - podľa váhy
 • opakované doručenie 2,00 € - podľa váhy

e) sprístupnenie informácií telefonicky

- je bezplatné, a to na celom území SR.

Výška stanovených úhrad sa bude meniť v závislosti od aktuálnych nákupných cien, aktuálneho cenníka poštových služieb a aktuálneho cenníka telekomunikačných služieb.

Žiadateľ môže uhradiť náklady:

 • poštovou poukážkou
 • v hotovosti do pokladne TSST

 

Publikované: 15.2.2023 | Aktualizácia: 15.2.2023