Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Sprístupňovanie informácií

 

Sprístupňovanie informácií

POSTUP PRI SPRÍSTUPŇOVANÍ INFORMÁCIÍ

 

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súvislosti s platnosťou zákona Národnej rady SR č. 211/ 2000 Z.z. o poskytovaní informácií v znení zák.č. 628/2005, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 211/2000 Z.z. ako i doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že povereným pracovníkom pre poskytovanie informácií v Technických službách Stará Turá je riaditeľ technických služieb.

Informácie sa sprístupňujú len na základe žiadosti.

Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné podať:

1.      Písomne na adresu: Technické služby Stará Turá, Husistká cesta 248/6, 916 01 Stará Turá

2.      Písomne na e-mail: tsst@tsst.sk

3.      Ústne: v úradných hodinách technických služieb(Pondelok – Piatok: 06:00 – 14:00)

4.      Telefonicky: 032/776 32 15

 

Každá žiadosť musí obsahovať:

 

Adresáta, t. j. Technické služby Stará Turá, Husitská cesta 248/6

 

  • kto ju podáva (meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo)
  •  informácie, ktorých sprístupnenie sa žiada
  • spôsob sprístupnenia informácií, ktoré žiadateľ navrhuje

 

Publikované: 15.2.2023 | Aktualizácia: 15.2.2023